Khánh thành nhà máy sản xuất ôxy y tế do ĐTC tặng Bệnh viện Saint Raphael ở Baghdad

25/11/2021

Bệnh viện Saint Raphael (Baghdad, Iraq)

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔXY Y TẾ
DO ĐTC TẶNG BỆNH VIỆN SAINT RAPHAEL Ở BAGHDAD

Văn Yên, S.J

Vatican News (25.11.2021) - Hôm thứ Ba, 23/11, với nghi thức làm phép, nhà máy sản xuất ôxy y tế do Đức Thánh Cha Phanxicô tặng cho Bệnh viện Saint Raphael ở Baghdad đã chính thức khánh thành thông qua quỹ do Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, và Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha tài trợ.

Người đứng đầu bệnh viện, Sơ Maryanne Pierre, Dòng Đa Minh, bày tỏ lòng biết ơn về món quà quý giá này của Đức Thánh Cha.

Ông Ghaleb Mansoor Sawa, Giám đốc nhà máy và Tiến sĩ Amjad Khacheek Majeed, Trưởng phòng Phòng thí nghiệm Phân tích, đã xác nhận rằng: các máy móc đã hoạt động ổn định, và trong những tháng vừa qua, nhà máy đã sản xuất oxy cho nhu cầu không chỉ cho bệnh viện Saint Raphael, mà còn cung cấp cho các bệnh viện khác, kể cả các bệnh viện nhà nước từ các thành phố khác.

Khả năng cung cấp oxy của nhà máy đã giúp hệ thống y tế đối phó tốt với đại dịch Covid-19, và cũng sẽ rất cần thiết cho những làn sóng tiếp theo của đại dịch có thể xảy đến.

Nguồn: vaticannews.va/vi/

LỊCH PHỤNG VỤ