Hội thảo Văn hóa: Văn Học Công Giáo Từ Năm 1620 Đến Nay

27/10/2019

 

VĂN HÓA – GIÁO DỤC

Hội thảo Văn hóa: Văn Học Công Giáo Từ Năm 1620 Đến Nay

Linh mục Nguyễn Đức Thông, CSSR. Tiến sĩ ngành Giáo dục Tôn giáo tại Đại học De la Salle, Manila trình bày đề tài: VĂN HỌC CÔNG GIÁO TỪ NĂM 1620 ĐẾN NAY trong buổi hội thảo: BỐN TRĂM NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ QUỐC NGỮ TRONG LỊCH SỬ LOAN BÁO TIN MỪNG TẠI VIỆT NAM do Ủy Ban Văn Hóa trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam tổ chức ngày 25-26/10/2019, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM.

 

Media HĐGMVN

LỊCH PHỤNG VỤ