Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung

19/10/2016

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung


 
""
LỊCH PHỤNG VỤ