Giáo phận Phú Cường: Tâm Tình Mục Tử Tháng 8/2018

07/08/2018


Anh chị em thân mến, Kitô hữu là người thuộc về Đức Kitô, nên luôn được mời gọi “sống trong Đức Kitô” (1 Pr 5,14), để có thể hoàn thành ý nghĩa đời mình trong sự liên kết với Đức Kitô, như cành nho gắn liền với cây nho (Ga 15,4). Nhờ đó, sự sống của Đức Kitô mỗi ngày một lớn lên trong chúng ta, và qua chúng ta, sự sống của Đức Kitô cũng được lớn lên trong những người xung quanh.

 Nguồn: Giáo phận Phú Cường

Xem album hình

LỊCH PHỤNG VỤ