Giáo phận Hà Tĩnh: Thánh lễ tạ ơn (trực tiếp) nhân dịp chuyển giao sứ vụ mục tử 29.4.2021

29/04/2021


THÁNH LỄ TẠ ƠN (TRỰC TIẾP) NHÂN DỊP CHUYỂN GIAO SỨ VỤ MỤC TỬ GIÁO PHẬN HÀ TĨNH 29.04.2021


Nguồn: Kênh YouTube Giáo phận Hà Tĩnh

LỊCH PHỤNG VỤ