Đức TGM Giuse Nguyễn Năng giải thích về tính hiệp hành

04/12/2021


ĐỨC TGM GIUSE NGUYỄN NĂNG GIẢI THÍCH VỀ TÍNH HIỆP HÀNH

Truyền thông TGP Sài Gòn

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng giải thích về "TÍNH HIỆP HÀNH" của Giáo hội nhân ngày khai mạc Thượng HĐGM cấp Giáo phận trong thánh lễ CN 1 MV năm C, cử hành lúc 8:00 ngày 28-11-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.


Nguồn: Kênh YouTube TGP Sài Gòn

LỊCH PHỤNG VỤ