Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi: Ý nghĩa đích thực của 3 việc thực hành trong Mùa Chay

15/02/2021


ĐỨC CHA MATTHÊÔ NGUYỄN VĂN KHÔI: Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA 3 VIỆC THỰC HÀNH TRONG MÙA CHAY

Trong thư mục vụ Mùa Chay 2021 gửi cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Qui Nhơn, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã nêu lên ý nghĩa đích thực của 3 việc làm trong Mùa Chay là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Đồng thời, ngài cũng kêu gọi mọi người ý thức và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận những ơn lành đặc biệt trong năm Kính Thánh Giuse. Sau đây là Thư mục vụ Mùa Chay 2021 của ngài.

* * *

THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA GIÁO PHẬN QUI NHƠN
NHÂN NGÀY ĐẦU MÙA CHAY 2021

Anh chị em thân mến,

1. Trên đất nước Việt Nam, những ngày Tết của năm mới Tân Sửu đã trôi qua, giờ đây chúng ta đang cùng với toàn thể Hội Thánh khắp hoàn cầu bước vào Mùa Chay thánh để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Phục sinh. Lễ Phục sinh là ngày lễ lớn nhất và là mẹ của tất cả các ngày lễ trong Năm Phụng vụ, vì đó là ngày kỷ niệm cuộc Phục sinh của Đức Kitô đem lại ơn cứu độ cho toàn thể thế giới. Tầm quan trọng của đại lễ này đòi hỏi một thời gian chuẩn bị tâm hồn đặc biệt nơi toàn thể dân thánh Chúa, gọi là Mùa Chay. Theo truyền thống của Hội Thánh, việc chuẩn bị tâm hồn trong Mùa Chay được thể hiện qua việc ăn chay, cầu nguyện và thực thi đức ái đối với tha nhân, nhờ đó các Kitô hữu làm tươi mới niềm tin, hy vọng và tình yêu, như chủ đề sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô.

2. Việc ăn chay được thể hiện ra bên ngoài qua những hình thức tiết giảm các khoản chi tiêu, như ăn uống, ăn mặc và mọi hình thức hưởng thụ vật chất. Động lực sâu xa và cũng là lý do của việc ăn chay trong Kitô giáo là nhằm thể hiện một sự hoán cải từ trong tâm hồn, để con người từ bỏ tội lỗi cùng với các khuynh hướng xấu và thực tâm trở về cùng Thiên Chúa là Cha yêu thương, mà con người đã nhiều lần xa lìa hay phản bội khi phạm tội. Vì vậy việc cần làm trước hết trong Mùa Chay này là mỗi người chúng ta hãy quyết tâm từ bỏ tội lỗi, giao hòa với Thiên Chúa qua việc ăn năn sám hối và xưng thú tội lỗi, để làm tươi mới niềm tin của mình đối với Thiên Chúa.

Ăn chay đi liền với cầu nguyện, bởi vì nếu ăn chay là hoán cải trở về với Thiên Chúa, thì cầu nguyện là sự kết hợp với Thiên Chúa và tạo nên một mối tương quan thân tình với Người. Nhờ cầu nguyện, chúng ta gắn bó với Chúa nhiều hơn, biết được ý Chúa để đem ra thực hành. Đồng thời chính nhờ cầu nguyện, chúng ta hy vọng được Chúa ban ơn trợ lực, để có thể sống thánh thiện và chu toàn các nhiệm vụ hằng ngày. Vì vậy, trong Mùa Chay này mỗi người chúng ta hãy làm tươi mới niềm hy vọng của mình bằng việc siêng năng cầu nguyện riêng tư, cầu nguyện tại gia đình và nhất là cùng với cộng đồng dân Chúa cầu nguyện tại nhà thờ và tham dự các cử hành Phụng vụ.

Ăn chay và cầu nguyện nhất thiết phải dẫn đến việc làm tươi mới tình yêu đối với tha nhân. Bởi lẽ, qua việc ăn chay và cầu nguyện chúng ta quay trở về với Thiên Chúa và gắn bó với Người, thì đồng thời chúng ta cũng phải cải thiện mối tương quan với tha nhân là hình ảnh của Người. Vì vậy, trong Mùa Chay này, mỗi người chúng ta hãy thực thi đức ái đối với nhau qua việc hòa giải để xóa tan mọi bất hòa xung đột, chân thành đối thoại với nhau để hiểu biết nhau hơn, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau cả tinh thần lẫn vật chất, cụ thể như chia cơm sẻ áo với những người nghèo khổ thiếu thốn, sẵn sàng giúp đỡ những người già yếu bệnh tật, nhất là những người đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

3. Ngoài ra, chúng ta đang sống trong Năm đặc biệt kính Thánh Giuse, bắt đầu từ ngày 8.12.2020 đến ngày 8.12.2021 và trong Mùa Chay này có lễ trọng kính Người vào ngày 19 tháng 3. Năm kính Thánh Giuse đã được Đức Phanxicô thiết lập cùng với ơn Toàn xá, để mọi thành phần dân Chúa theo gương Thánh Cả củng cố đời sống đức tin hàng ngày trong việc thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Văn phòng Tòa Giám mục Qui Nhơn đã gửi đến quí cha các văn bản của Tòa Thánh liên quan đến việc thực hiện Năm đặc biệt này và những thực hành để hưởng ơn Toàn xá. Các văn bản này cũng đã được đưa lên website của Giáo phận. Xin quí cha phổ biến rộng rãi cho các tu sĩ và anh chị em giáo dân, đồng thời có sáng kiến thực hiện tại địa bàn mục vụ của mình trong suốt Năm đặc biệt này.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và đồng hành với mỗi người chúng ta trong suốt Mùa Chay thánh này, giúp chúng ta thực hiện việc ăn chay, cầu nguyện và sống đức ái theo đúng ý Chúa, để xứng đáng thông phần vào cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Đức Kitô.

Tòa Giám mục Qui Nhơn, ngày 15 tháng 02 năm 2021

(đã ký)

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn

Nguồn: gpquinhon.org (15.2.2021)  

LỊCH PHỤNG VỤ