Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ về: Truyền Thông và Truyền giáo

04/06/2019

Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ về: Truyền Thông và Truyền giáo, trong ngày Cử Hành Thế giới Truyền Thông Xã hội lần thứ 53, đã được Tổng Giáo phận Sài Gòn và 5 Giáo phận: Mỹ Tho, Phú Cường, Bà Rịa, Phan Thiết và Xuân Lộc cùng nhau cử hành vào sáng thứ Bảy 01.06.2019 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

LỊCH PHỤNG VỤ