ĐTC Phanxicô cử hành lễ hai thánh Phêrô và Phaolô - làm phép dây Pallium

29/06/2019
LỊCH PHỤNG VỤ