ĐHY Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn: Niềm vui của người loan báo Tin Mừng

05/06/2019

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã đến chia sẻ sau thánh lễ Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần 53. ĐHY đã nói lên niềm vui vì có rất nhiều người làm truyền thông, hy sinh và dấn thân loan truyền Tin Mừng của Chúa. (01-06-2019)

LỊCH PHỤNG VỤ