ĐGH Phanxicô rửa chân cho 12 tù nhân trong một nhà giam

19/04/2019


LỊCH PHỤNG VỤ