Bài Ðọc I: Xh 20, 1-17

“Luật do Môsê đã ban ra”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta, đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Ðừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét Ta; Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Ta.

Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà lường gạt.

Ngươi hãy nhớ thánh hóa ngày Sabbat. Ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sabbat, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì. Vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó, rồi Người nghỉ trong ngày thứ bảy: cho nên Chúa chúc phúc và thánh hóa ngày Sabbat.

Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu.

Ðó là lời Chúa.


Hoặc đọc bài này: Xh 20, 1-3. 7-8. 12-17

“Luật do Môsê đã ban ra”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta. Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà lường gạt. Ngươi hãy nhớ thánh hóa ngày Sabbat.

Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người; chớ phạm tội ngoại tình; chớ trộm cắp; chớ làm chứng dối hại anh em mình; chớ tham lam nhà của kẻ khác; chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp ca: Tv 18,8. 9. 10. 11

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.

4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong.

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.


Bài Ðọc II: 1Cr 1, 22-25

“Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho nhiều người, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối với những người được gọi”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Ðức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Cha, vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người.

Ðó là lời Chúa.


Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4,4b

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.


Phúc Âm: Ga 2, 13-25

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bấy giờ người Do Thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do Thái đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

Ðó là lời Chúa.


Suy niệm 1: ĐEM TẤT CẢ NHỮNG THỨ NÀY RA KHỎI ĐÂY

Trong các sách Tin Mừng, hiếm khi ta thấy Ðức Giêsu nổi giận.
Ngài bình thản đón lấy nụ hôn phản bội của Giuđa.
Ngài lặng lẽ trước những lời cáo gian buộc tội.
Chính Ngài đã mời ta học nơi Ngài
bài học hiền lành và khiêm nhượng.
Vậy mà ở đây ta lại thấy Ðức Giêsu dùng roi
để đuổi những người buôn bán bồ câu, chiên bò,
Ngài còn lật nhào bàn ghế của những người đổi bạc!

Dù rằng những chuyện buôn bán này
chỉ diễn ra ở nơi tiền đình dành cho dân ngoại,
nhằm phục vụ cho nhu cầu tế tự
của những người đi hành hương vào dịp lễ Vượt qua,
nhưng Ðức Giêsu vẫn thấy đó là một điều bất kính,
vì chúng tạo ra một bầu khí ồn ào, hỗn độn.
Ðức Giêsu vốn quý trọng Ðền Thờ Giêrusalem.
Ngài gọi đó là nhà Cha của tôi, nhà cầu nguyện.
Ngài không muốn nơi Thánh này trở thành cái chợ.
Ngài không chấp nhận nhà của Cha Ngài bị xúc phạm.
Chính tình yêu đã khiến Ðức Giêsu nổi giận.
Ngài thấy cần phải thanh tẩy Ðền Thờ,
dù điều đó sẽ đưa Ngài đến chỗ thiệt thân.

"Cứ phá hủy Ðền Thờ này đi;
nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."
Ðức Giêsu ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Ðền thờ ở đây là chính thân thể Ðức Giêsu.
Thân thể được phục sinh của Ngài sẽ là Ðền Thờ mới,
nơi nhân loại thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực.

Ðức Giêsu đã thanh tẩy Ðền thờ Giêrusalem.
Ngài cũng muốn thanh tẩy các nhà thờ của chúng ta.
Ngài muốn chúng thực sự là nơi thờ phượng,
nơi lắng đọng để con người gặp gỡ Thiên Chúa.
Đôi khi thánh lễ của chúng ta trở nên máy móc, buồn tẻ.
Đôi khi lại ồn ào, nặng tính trình diễn.
Dù sao thánh lễ vẫn cần một cái hồn, một sức sống
lan tỏa từ Chúa Giêsu phục sinh.

Ðể tâm đến việc sửa nhà thờ là cần, nhưng không đủ.
Mỗi Kitô hữu cần để tâm xây dựng con người mình,
bởi lẽ đó là đền thờ của Cha và Con (x. Ga 14,23).
Chính thân xác ta cũng là đền thờ của Thánh Thần (1Cr 6,19).

Có những đền thờ thánh thiêng đã trở nên phàm tục.
Ðam mê vô độ của thân xác đã trục xuất Thánh Thần.
"Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây !"
Chúa Giêsu hôm nay cũng giận dữ như thế
khi thấy con người của chúng ta bị vấy bẩn,
đền thờ của Ba Ngôi bị nhơ nhớp.
Tha nhân quanh ta cũng là những đền thờ.
Có nhiều đền thờ bị xuống cấp, tước đoạt và sụp đổ... 

Mùa Chay là mùa tu sửa các đền thờ,
để mọi đền thờ dẫn đến Ðền Thờ Giêsu.

Cầu Nguyện 

Lạy Cha,
thế giới hôm nay cũng như hôm qua
vẫn có những người bơ vơ lạc hướng
vì không tìm được một người để tin;
vẫn có những người đã chết từ lâu
mà vẫn tưởng mình đang sống;
vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế,
ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm;
vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn,
bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống;
vẫn có những người bị sống bên lề xã hội,
dù không phải là người phong... 

Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ
và biết chạnh lòng thương như Con Cha. 

Nhưng trước hết,
xin cho chúng con
nhìn thấy chinh bản thân chúng con.


Suy niệm 2: ĐỀN THỜ LÀ THÂN THỂ NGƯỜI

Vào thời Đức Giêsu, Đền thờ Giêrusalem còn dang dở,
dù công việc trùng tu đã bắt đầu từ 46 năm qua.
Đây là một công trình đẹp đẽ, hoành tráng (Lc 21,5-6).
Đền thờ được vây quanh bởi bốn bức tường bằng đá.
Trong Đền thờ có Nơi Cực Thánh và Nơi Thánh,
có tiền đình cho các tư tế, cho nam giới và cho nữ giới,
cũng như có tiền đình rộng rãi cho dân ngoại.
Những người sống bằng nghề đổi tiền,
hay người bán các con vật để dâng làm của lễ
thường hành nghề ở ngoài khuôn viên Đền thờ.
Chắc Đức Giêsu bắt gặp nhóm này ở trong khuôn viên,
nên Ngài đã bất ngờ nổi giận với họ.

Hiếm khi ta thấy Đức Giêsu nổi giận và dùng sức mạnh.
Ngài đã mời các môn đệ học Ngài về hiền lành,
vậy mà bây giờ Ngài bện dây thừng làm roi
mà đuổi cả người lẫn chiên bò bồ câu, ra khỏi Đền thờ.
Ngài lật nhào bàn của người đổi tiền, khiến tiền tung tóe.
Sau này các môn đệ mới hiểu cơn giận của Thầy
đến từ lòng nhiệt thành của Thầy đối với nhà của Cha.
Thầy Giêsu đã muốn thanh tẩy ngôi Đền thờ đó.

“Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây!”
Đức Giêsu đã thẳng tay đuổi mọi kẻ buôn bán,
với đàn vật của họ, với tiền và bàn đổi tiền.
Những thứ đó không xấu, thậm chí cần thiết cho phụng tự.
Nhưng khuôn viên Đền Thờ không phải là chỗ để bán buôn,
ồn ào với tiếng người mặc cả, cãi vã,
hay ô uế hôi hám với mùi của các con vật.
“Các anh không được làm nhà Cha tôi thành nhà buôn bán.”
Câu nói nghiêm khắc trên đây của Đức Giêsu
phải được áp dụng cho mọi đền thờ.
Hội Thánh là nhà của Thiên Chúa, là Đền thánh (Ep 2,21-22).
Mỗi tín hữu cũng là đền thờ của Thiên Chúa (1 Cr 3,16-17),
và thân thể họ là đền thờ của Thánh Thần (1 Cr 6,19).
Hôm nay hẳn Đức Giêsu sẽ nổi giận
khi thấy những đền thờ xuống cấp,
nơi không còn bầu khí thánh thiêng,
nơi sự thinh lặng cầu nguyện bị phá vỡ.

Khi người Do-thái đòi Ngài cho họ một dấu lạ,
để biện minh cho hành động vừa rồi (Ga 2,18),
Đức Giêsu đã ám chỉ đến dấu lạ là sự phục sinh của Ngài.
Thân thể Ngài là Đền thờ Thiên Chúa ngự.
Ngôi Đền thờ này có lúc sẽ bị người ta phá hủy,
thân thể này có lúc sẽ bị giết chết,
nhưng Ngài tin, thân thể này sẽ được phục sinh:
“Nội trong ba ngày, tôi sẽ dựng lại Đền thờ này.”
Chẳng ai hiểu câu nói trên đây của Đức Giêsu (Ga 2,19).
Người ta tưởng Ngài nói về Đền thờ Giêrusalem (Ga 2,20).
Cả các môn đệ cũng không hiểu.
Chỉ sau khi Thầy trỗi dậy từ cõi chết,
nhờ Thánh Thần soi sáng, họ mới nhớ lại (Ga 14,26),
và hiểu Thầy muốn nói về Đền thờ là thân thể của Thầy.
Đền thờ ấy sẽ bị phá hủy qua cái chết,
nhưng sẽ được dựng lại qua phục sinh (Ga 2,19.22).
Thân xác chịu chết và phục sinh của Đức Giêsu
trở thành ngôi Đền Thờ mới, mẫu mực cho mọi đền thờ.
Nếu tuân giữ lời Thầy Giêsu, chúng ta sẽ thành đền thờ,
nơi Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại (Ga 14,23).

Bài Tin Mừng này được đọc vào Mùa Chay,
Mùa của hoán cải và thanh tẩy.
Chúng ta xin Chúa Giêsu đến dọn dẹp đền thờ lòng mình,
và mọi đền thờ trong Giáo Hội,
cất bỏ đi những nặng nề, nhơ nhớp, trần tục,
để ta thư thái, tự do gắn bó với những điều vĩnh cửu.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
xin đánh thức con.
Xin đưa con ra khỏi cơn mê
mà tự sức con không sao thoát ra được.
Xin đừng ngại đánh thức con
bằng những biến cố đôi khi mạnh mẽ,
nhưng xin cho con thấy bàn tay Chúa nhân từ
đang cắt tỉa con vì yêu con.

Ước gì con được tỉnh táo
để nhìn lại vẻ đẹp làm con say mê,
những chỗ dựa mà con tưởng là tuyệt đối.

Như ngọn đèn chầu trong nhà nguyện,
xin cho con thức luôn và sáng luôn,
trước nhan Chúa.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J