Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Marseille từ 22 – 23/09/2023

23/09/2023
LỊCH PHỤNG VỤ