Cáo Phó Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

22/11/2023


CÁO PHÓ ĐỨC CHA PHAOLÔ TỊNH NGUYỄN BÌNH TĨNHNguồn:giaophandanang.org (22.11.2023) 

(Cập nhật lúc 15g40 ngày 22.11.2023)

LỊCH PHỤNG VỤ