Cáo phó của Toà Tổng Giám Mục Huế: Cố Linh mục Gioan Baotixita Etcharren

21/09/2021


CÁO PHÓ CỦA TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ:
CỐ LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA ETCHARREN

Nghi thức Nhập Quan Cố Linh Mục Jean-Baptiste Etcharren tại ĐCV Huế


Nguồn: tonggiaophanhue.org (21.9.2021)

LỊCH PHỤNG VỤ