Các Giám mục cựu Anh giáo kêu gọi Công giáo tránh lập lại sai lầm của Anh giáo

01/12/2022

Ông Gavin Ashenden - một giáo dân Công giáo, nguyên là một học giả và là văn sĩ, và giám mục Anh giáo, tuyên úy của Nữ hoàng Anh trong 9 năm từ 2008 đến 2017.

CÁC GIÁM MỤC CỰU ANH GIÁO KÊU GỌI CÔNG GIÁO TRÁNH LẬP LẠI SAI LẦM CỦA ANH GIÁO

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đài Chân Lý Á Châu (24.11.2022) - Các Giám mục cựu Anh giáo kêu gọi Công giáo tránh lặp lại sai lầm của Anh giáo. Hai giám mục cựu Anh giáo trở lại Công giáo kêu gọi các tín hữu Công giáo trong tiến trình hướng về Hội Thánh hiệp hành hiện nay đừng lặp lại những sai lầm đã đưa đến sự tan rã Giáo hội Anh giáo tại Anh quốc.

Gavin Ashenden, 68 tuổi, hiện là một giáo dân Công giáo, nguyên là một học giả và là văn sĩ, và giám mục Anh giáo, tuyên úy của Nữ hoàng Anh trong 9 năm từ 2008 đến 2017 thì từ chức; rồi xin gia nhập Công giáo, ngày 22 tháng 12 năm 2019. Ông nhận định rằng các cựu tín hữu Anh giáo có thể giúp ích nhiều cho Công giáo, họ nhắc nhở chúng ta rằng những thay đổi du nhập vào cộng đoàn Giáo hội cũng có ý kiến của những người không biết hoặc không thực hành đức tin. Và tuy người ta nói nhiều về sự cần thiết phải lắng nghe Chúa Thánh Thần nhưng trong thực tế tinh thần thế gian đang làm chủ và chiếm ưu thế.

Ông Ashenden cũng nhận xét rằng tiến trình hiệp hành mà Công giáo đang theo đuổi thường nói đến sự loại trừ, chia dân chúng thành những người bị loại trừ và không bị loại trừ, tức là những người có quyền và những người không có quyền. Trong khi đó, về phương diện kitô giáo, đúng hơn nên dùng loại từ chính xác hơn về đức tin thay vì về quyền bính, vì làm như thế chúng ta đã đưa những kiểu mẫu xã hội học, hoặc thậm chí kiểu mẫu mácxít vào trong lãnh vực tôn giáo.

Những người cựu Anh giáo cũng cảnh giác chúng ta đừng vội vã tham chiếu điều gọi là “sensus fidelium”(cảm thức đức tin của dân Chúa). Khi nói về điều này trong cuộc gặp gỡ của các Giám mục Á châu, một linh mục Công giáo Michael Nazir-Ali, gốc Pakistan, nguyên là một Giám mục nổi bật của Anh giáo (địa phận Rochester, trong 15 năm) trở lại Công giáo năm 2021 nhận định rằng những người được tham khảo về đức tin vẫn cần được học giáo lí hoặc được rao giảng Tin mừng.

Nói về tiến trình hiệp hành trong Công giáo hiện nay ông Gavin Ashenden viết: “Chúng tôi đã từng thấy những sự đồng hành và tham khảo ý kiến tương tự trong Giáo hội Anh giáo, và điều này dẫn tới sự chia rẽ làm cho xuống tinh thần, nghèo nàn về linh đạo, thiếu nhất quán về thần học, suy yếu đức tin, và thậm chí cả sự bỏ đạo nữa.” Ông trấn an rằng những người cựu Anh giáo chân thành yêu mến Giáo hội Công giáo, và vì thế mong muốn Giáo hội Công giáo không phải chịu chung số phận như Anh giáo. (Theo Kai 22-11-2022)

Nguồn: vietnamese.rvasia.org

LỊCH PHỤNG VỤ