Các giám mục Á châu liên đới với linh mục dòng Tên bị giam tù

27/10/2020

Các giám mc Á châu liên đới vi linh mc dòng Tên b giam tù

Hng Thy

Vatican News (27.10.2020) – Ngày 26/10, Liên Hi đồng giám mc Á châu đã đưa ra li kêu gi tr t do cho cha Stanislaus Lourduswamy, thường được gi là cha Stan Swamy, b buc ti d d và là đồng phm ca các nhóm phiến quân Maoist, và b bt.

Đức Hng y Charles Bo, Ch tch Hi đồng Giám mc Á châu, viết trong thông cáo: “Liên Hi đồng Giám mc Châu Á rt sc và đau đớn khi hay tin v v bt gi và cm tù cha Stan Swamy, 83 tui. Chúng tôi rt ngc nhiên trước nhng cáo buc chng li cha. Chúng tôi liên đới vi cha Stan Swamy và vi tt c nhng người ng h quyn ca người dân bn địa.”

Theo các anh em tu sĩ dòng Tên ca cha và các nhà lãnh đạo ca Giáo hi n Độ, nhng li buc ti là vô lý, chng li mt người đã cng hiến c cuc đời mình cho s thăng tiến xã hi ca các dân tc bn địa và b lc n Độ.

Kết ti xúi gic

Cơ quan Điu tra Quc gia, đơn v liên bang ph trách các hot động chng khng b, đã bt gi cha Swamy hôm 8/10 ti Bagaicha, mt trung tâm hot động xã hi ca dòng Tên vì quyn người bn địa, ngoi ô Ranchi, th ph ca bang Jharkhand. Vào ngày 23 tháng 10, mt tòa án đặc bit ca Cơ quan Điu tra Quc gia đã bác b yêu cu ti ngoi ca cha, kéo dài thi gian tm giam thêm hai tun cho đến ngày 5/11.

Quyn ca người bn địa

Đức Hng y Bo viết tiếp: “Các phương tin thông tin đại chúng n Độ đã bày t s bàng hoàng trước vic bt gi cha Stan Swamy, người đã sng trong ba thp k gia nhng người bn địa nghèo nht ca n Độ. Vic bt gi và giam gi tàn nhn cha Stan Swamy nhc nh chúng ta v cách đối x dành cho Mahatma Gandhi khi ông đấu tranh cho quyn ca người dân n Độ.”

Đức Hng y kêu gi chính quyn nhìn nhn quyn ca người bn địa và tr t do cho nhng người ng h h, như cha Swamy. Ngài hy vng các v lãnh đạo th hin s sáng sut và hào hip khi đánh giá cao vic phc v ca cha Swamy và các nhà lãnh đạo người bn địa khác, tr t do cho h như nhng công dân t do ca n Độ”. (Fides 26/10/2020)

Ngun: vaticannews.va/vi  

LỊCH PHỤNG VỤ