Ban Thường Vụ 
Các Ủy Ban Trực Thuộc HĐGM Việt Nam
Nhiệm kỳ 2016 – 2019

 
 
  

 
     Tại phiên họp ngày 05/10/2016 trong khuôn khổ Đại hội lần thứ XIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam, các Đức Giám mục đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN cho nhiệm kỳ mới (2016-2019). 


I. Ban Thường vụ

  1. Chủ tịch HĐGMVN: Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo phận Huế

  2. Phó Chủ tịch HĐGMVN: Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo Ghận Phát Diệm

  3. Tổng Thư ký HĐGMVN: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho

  4. Phó Tổng Thư ký HĐGMVN: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải PhòngII. Chủ tịch các uỷ ban 

  1. UB Giáo lý Đức tin: Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc

  2. UB Kinh thánh: Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang

  3. UB Phụng tự: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa

  4. UB Nghệ thuật thánh: Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn

  5. UB Thánh nhạc: Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

  6. UB Loan báo Tin mừng: Đức cha Alphonsô Nguyễn Hữu Long, Gm. Phụ tá Giáo phận Hưng Hoá

  7. UB Giáo sĩ chủng sinh: Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt

  8. UB Tu sĩ: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, S.D.B., Giám mục Giáo phận Thái Bình

  9. UB Giáo dân: Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Phụ tá Giáo phận Long Xuyên

  10. UB Truyền thông Xã hội: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường

  11. UB Giáo dục Công giáo: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

  12. UB Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Gm. Phụ tá Giáo phận Vinh

  13. UB Văn hoá: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng 

  14. UB Công lý và Hoà bình: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., Giám mục Giáo phận Vinh

  15. UB Mục vụ Gia đình: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn–Cao Bằng

  16. UB Bác ái Xã hội–Caritas: Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu

  17. UB Mục vụ Di dân: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn - 
Tp. HCM


III. Thư ký các Giáo tỉnh

  1. Chánh Văn Phòng HĐGM: Cha Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J.

  2. Thư ký Giáo tỉnh Sài Gòn: Cha Gioan kim khẩu Phan Văn Định

  3. Thư ký Giáo tỉnh Huế: Cha Phêrô Maria Trần Huy Hoàng

  4. Thư ký Giáo tỉnh Hà Nội: Cha Giuse Dương Hữu Tình


                                                                Văn phòng HĐGMVN