Nhân Tháng Các Linh hồn, đọc chùm thơ tưởng nhớ người đã khuất

Cỗ xe đời chuyển bánh - Niền lốp là hư không - Có ai hốt hết bụi hồng - Gánh về mai táng vào trong miên trường? - Cuộc đời, ...

Nhân Thứ Sáu Tuần Thánh 2009, đọc mấy vần thơ Công giáo Việt Nam

10/04/2009
Trong số các cây bút công giáo, ngoài những vị mà tên tuổi đã quen thuộc đối với giới thưởng lãm, có một danh tánh khá lạ. Đó là Thánh ...