Công giáo tại đồng bằng Nam Bộ trong các Thế kỷ XVII và XVIII

Người Công giáo là một trong những nhóm người Việt đầu tiên di chuyển và định cư tại đồng bằng Nam Bộ. Vì muốn tìm đất sống mới, hoặc do ...

Hướng tới một cách tiếp cận văn hóa mang tính mục vụ

28/08/2020
Những bối cảnh văn hóa mới, những lĩnh vực mới của công cuộc loan báo Tin Mừng I. Đức tin và văn hóa: Một vài chỉ dẫn – Những Tin ...

Cuộc Hải Hành của Cha Francisco de Pina đến Đàng Trong (1608)

21/08/2020
Tuy mới hơn 20 tuổi, sau chuyến tàu định mạng đến Goa, tôi nghĩ Pina đã khôn lớn rất nhiều. Anh đã hấp thụ được nhiều bài học đáng giá ...

Những vần thơ Hai-ku giữa đại dịch Covid 19

16/08/2020
Hai-ku là một thể thơ Nhật Bản, xuất hiện từ thế kỷ 11, phát triển vào các thế kỷ 16-17, và nay vẫn tiếp tục thịnh hành và đi vào ...

Mẹ, hát ru và văn hóa gia đình

10/08/2020
Mô hình gia đình truyền thống bị phá vỡ. Cơ chế “gia truyền” bị đứt gãy... văn hóa gia đình, hát ru – nguồn văn hóa mẹ – đứng trước ...

“Sách đạo” vào thế kỷ đầu (tk. XVII) của lịch sử Công giáo ở Việt Nam

12/07/2020
Sách Công giáo, - trong cộng đồng Công giáo, cũng được gọi là “sách đạo”, - đã đóng một vai trò tương đối quan trọng trong công cuộc loan báo ...

Đọc Phi Năng thi tập của thánh Philipphê Phan Văn Minh

08/07/2020
Đặt tên Phi Năng thi tập cho di cảo thơ của Thánh Philipphê Minh, hai nhà nghiên cứu Công giáo có ý nhắc đến Chủng viện Penang (được dịch thành ...

Nhận xét về tầm quan trọng của chữ Nôm Công giáo

30/06/2020
Để tưởng niệm các giáo sĩ ngoại quốc đã chịu khó dùng chữ Nôm trong ba trăm năm để đem Tin Mừng sang Việt-Nam. Nói đến tầm quan trọng của ...

Paul Tillich, như một “Shaman” trong sự đối thoại với thế giới đương đại

25/06/2020
“Về Tillich, ít nhất người ta có thể giữ lại điều sau đây, là: nếu như mạc khải của Thiên Chúa đã chấm dứt, thì tiến trình mạc khải vẫn ...

Những đóng góp của Kitô giáo Việt Nam cho nền văn hóa và văn học dân tộc

12/06/2020
Sách Công giáo đã đóng một vai trò tương đối quan trọng trong công cuộc loan báo Tin Mừng ở Việt Nam, ngay từ những buổi đầu. Sách đã được ...

Chương trình "Bí mật Lịch sử" dành riêng cho Thánh nữ Têrêsa thành Lisieux

20/04/2020
Chương trình Bí mật Lịch sử (Secrets d'Histoire) sẽ giới thiệu số đặc biệt, vào Thứ Hai ngày 4 tháng 5 sắp tới trên kênh truyền hình Pháp (France 3), ...