Học Viện Công Giáo Việt Nam


UB Kinh Thánh

30/11/2017

UB Phụng tự

30/11/2017

UB Thánh nhạc

30/11/2017

UB Giáo dân

30/11/2017

UB Công lý và Hòa bình

30/11/2017

UB Mục vụ Di dân

30/11/2017

UB Văn hóa

30/11/2017

UB Giới trẻ và Thiếu nhi

30/11/2017

UB Bác ái Xã hội

30/11/2017

UB Loan báo Tin Mừng

30/11/2017