Tính hiệp hành trong đời sống thánh hiến - Hiệp hành và đào tạo

Đời sống thánh hiến luôn gắn liền với đời sống Giáo hội. Có thể nói các tu hội luôn nỗ lực đi tiên phong trong những chiều hướng của Giáo ...

Nét đẹp của tu sĩ hiệp hành

15/09/2022
Bài viết dưới đây trình bày tính hiệp hành vốn gắn liền với đời tu, bởi những xác tín sau: (1) tu sĩ chọn Đức Kitô là chọn cùng đi ...

Tính hiệp hành trong đời sống của người Nữ tu theo linh đạo Mến Thánh Giá

10/09/2022
Tính hiệp hành trong đời sống của người nữ tu Mến Thánh Giá là "cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá" (Hc, đ.31), là bước ...

Đức cha Lambert De la Motte và việc phân định thần loại

06/09/2022
Khởi đi từ sự quan tâm và định hướng của Giáo Hội, bài nghiên cứu với chủ đề “Đức cha Lambert de la Motte và việc phân định thần loại”, ...

Ơn gọi của Giáo hội là gì? Tọa đàm giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và tu sĩ Dòng Tên tại Malta

21/08/2022
Thói đạo đức giả của một số bề trên khiến cha sững sờ. Dùng lối đạo đức giả để quản trị là một điều tệ hại. Với thói đạo đức ...

Khi người nữ tu làm đẹp

29/07/2022
Nét đẹp của người nữ tu Mến Thánh Giá là nét đẹp của sự giản dị, khiêm tốn, đơn sơ, chân thành, hy sinh quên mình phục vụ tha nhân ...

Thành lập Hiệp hội công nhắm đến thành lập Tu hội ĐSTH hoặc Tu đoàn ĐSTĐ

28/06/2022
Gần đây, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chính thức công bố Tông thư Authenticum Charismatis (Đặc Sủng Đích Thực), dưới dạng tự sắc, sửa đổi lại điều 579 của bộ Giáo ...

Hiệp hành trong sự đa dạng: Các cộng đoàn nữ tu trong vùng sống chiều kích hiệp hành

28/05/2022
Mỗi người chúng ta khi tham gia thi hành sứ vụ của Hội dòng trong mỗi cộng đoàn và trong từng vùng, chúng ta thấy được rằng: tuy mỗi cộng ...

Tiếng nói của những người nữ thánh hiến về con đường hiệp hành

23/05/2022
Chăm sóc sự sống phải là tầm nhìn truyền cảm hứng, khuyến khích và hướng dẫn sự thánh hiến của chúng ta. Sự sống là một hồng ân, đầy những ...

Đời sống tu dòng: Từ hỗn loạn đến thời cơ?

19/05/2022
Ngày nay, một điều gì đó khác biệt và mới mẻ đang xảy ra trong thế giới phương Tây, ảnh hưởng đến tất cả các dòng tu: sự thiếu hụt ...

Khái niệm về ơn gọi

06/05/2022
Có một tiếng nói được phát ra từ sâu thẳm tâm hồn cho chúng ta biết về tài năng, tính khí, hoàn cảnh đặc thù trong cuộc sống, sự nhạy ...