Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 29/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 29/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 24/2017

05/05/2017
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 24/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 23/2017

27/04/2017
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 23/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 22/2017

20/04/2017
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 22/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 21/2017

13/04/2017
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 21/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 20/2017

07/04/2017
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 20/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 19/2017

31/03/2017
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 19/2017

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 02/2017

01/12/2016
Nội dung: Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Vọng: Hãy sám hối; Khai mạc Đại hội lần thứ XI Liên Hội đồng Giám mục Á Châu; Đức Thánh Cha cảm ...

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 01/2017

24/11/2016
Nội dung: Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng: Hãy sẵn sàng; Năm Thánh Lòng Thương xót đã kết thúc, nhưng Lòng Thương xót vẫn còn mãi; Đại hội Giới ...

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 52/2016

17/11/2016
Nội dung: Suy niệm Chúa nhật 34 Thường niên: Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ: Xin nhớ đến tôi; Thánh lễ trong Ngày Năm Thánh dành cho những người không ...

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 51/2016

10/11/2016
Nội dung: Suy niệm Chúa nhật 33 Thường niên, kính các Thánh tử đạo Việt Nam: Anh em làm chứng cho Thầy; Động đất không phải là hình phạt của ...