Tính bổ trợ, tình liên đới và lòng bác ái trổ sinh hoa trái giữa mùa dịch Covid

Bác ái đóng vai trò quan trọng trong Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Mỗi trách nhiệm và cam kết được giải thích trong giáo huấn xã hội, đều ...

Chủ nghĩa vô thần và Chính Thống giáo tại nước Nga hiện đại

23/06/2022
Trong bài nói chuyện này, tôi đề nghị phác họa lịch sử chủ nghĩa vô thần ở Nga trong một trăm năm qua. Trước hết, tôi sẽ xem xét loại ...

Vững một niềm tin - vẫn một tình thương

21/06/2022
Xuất phát từ Lời Chúa dạy, Vững một niềm tin, vẫn một tình thương... ghi lại chút suy tư sống đức tin, những tâm tình sống đạo giữa đại dịch ...

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và thần học về gia đình

19/06/2022
Bài viết này sẽ cố gắng trình bày mối tương quan giữa mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi với đời sống hôn nhân gia đình xét dưới ba khía cạnh: ...

Hiếu đạo từ tâm

19/06/2022
Bài viết đề cập đến bốn khía cạnh: Đạo hiếu trong đời sống Kitô giáo; Sự hiếu kính đối với Cha Mẹ; Lòng biết ơn dành cho Cha Mẹ; Những điều khiến Cha ...

Bước đi trong ánh sáng Đức tin

16/06/2022
Tôi được chẩn đoán có ung thư 7 năm trước, khi đó đang cùng gia đình sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Nhờ ơn Chúa, tôi đã được ...

Đức tin, tình yêu và hy vọng của chúng ta trong cơn đại dịch

09/06/2022
“Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa” (Rm 8,39b) Dịch bệnh Covid đã gây tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã ...

Nhìn lại Sài Gòn những ngày đau, và thương

05/06/2022
“Thương quá Sài Gòn ơi” đã gởi về thành phố phương Nam trọn vẹn tấm lòng của cộng đoàn Dân Chúa ở khắp nơi.

Suy tư nhìn lại thời Covid-19: Cuộc xuất hành hôm nay

03/06/2022
Nếu như nói biến cố Xuất Hành mà Kinh Thánh kể lại là kinh nghiệm đức tin quý báu cho Dân Riêng là Israel, thì nay, đại dịch Covid-19 như ...

Làm chứng cho Chúa trong bối cảnh khủng hoảng môi sinh thời đại dịch Covid-19

02/06/2022
Khởi đi từ những gợi ý trong Thông điệp Laudato Si', Đức giáo hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta hãy lắng nghe tiếng than khóc của trái đất và tiếng ...

Giá trị tương giao tính dục trong hôn nhân Công giáo

16/05/2022
Tính dục do Thiên Chúa muốn và như thế là tốt đẹp. “Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ” (St 1,27). Trong Cựu Ước, sự dị biệt ...