Oscar Romero, vị tử đạo và vị thánh

“Các bạn hãy nói với họ: nếu họ giết tôi, tôi vẫn tha thứ cho họ và tôi chúc phúc cho những người phải thi hành lệnh giết tôi”. Như ...

Cha mẹ trẻ giáo dục con cái

10/07/2020
Với các cha mẹ Công giáo, họ còn có bổn phận đào luyện con cái nên con cái Thiên Chúa và Hội Thánh. “Gia đình là nơi cha mẹ trở ...

Quan điểm của Thần học gia Joseph Ratzinger về cải cách phụng vụ sau Công đồng Vatican II

09/07/2020
Bài viết trình bày quan điểm của thần học gia Ratzinger về những cải cách Phụng vụ sau Công đồng Vatican II, cụ thể là theo ba hạn từ: cập ...

Đọc Phi Năng thi tập của thánh Philipphê Phan Văn Minh

08/07/2020
Đặt tên Phi Năng thi tập cho di cảo thơ của Thánh Philipphê Minh, hai nhà nghiên cứu Công giáo có ý nhắc đến Chủng viện Penang (được dịch thành ...

Tín hữu giáo dân trong sứ vụ của Giáo hội

07/07/2020
Giáo dân không còn chỉ được xem là những đối tượng của hoạt động mục vụ của giáo sĩ mà còn là những cộng tác viên quý giá và không ...

Hôn nhân khác đạo

06/07/2020
Mục vụ cho các đôi hôn phối khác đạo luôn là nỗi trăn trở của các mục tử, mong tìm cách giúp cho đời sống gia đình của họ đạt ...

Đón nhận hay chối từ Lời Chúa theo (2 V 22-23) và (Gr 36)

05/07/2020
Khi đọc sách ngôn sứ Giêrêmia, một cuốn sách dài nhất trong cuốn Kinh Thánh xét về số từ, chắc hẳn ai cũng sẽ có ấn tượng thật đặc biệt ...

Các biểu tượng và việc huấn giáo

04/07/2020
Trong đời sống con người, các dấu chỉ và các biểu tượng chiếm một vị trí quan trọng. Con người, một hữu thể vừa thể xác vừa tinh thần, diễn ...

Bạn trẻ Công giáo nói không với thủ dâm, tại sao?

02/07/2020
Trong thái độ liên quan đến hiện tượng thủ dâm, có nguy hiểm rơi vào hai thái cực. Một mặt, có những người tiếp tục bị ám ảnh bởi vấn ...

Nhận xét về tầm quan trọng của chữ Nôm Công giáo

30/06/2020
Để tưởng niệm các giáo sĩ ngoại quốc đã chịu khó dùng chữ Nôm trong ba trăm năm để đem Tin Mừng sang Việt-Nam. Nói đến tầm quan trọng của ...

Bộ Giáo lý đức tin: Một vài suy xét liên hệ đến những người đồng tính

30/06/2020
Những quan sát sau đây sẽ cố gắng xác định một vài nguyên tắc và sự phân biệt có tính chất tổng quát mà các nhà lập pháp thiện chí, ...