Giới trẻ di dân với những thách đố về luân lý

Trong bài này, người viết xin gợi ra một vài suy nghĩ chúng ta cần phải định hướng như thế nào để đồng hành với các bạn trẻ di dân, ...

Sứ vụ ở giữa muôn dân - Inter Gentes tại Á châu

01/10/2020
Giáo hội tại Á châu sống Sứ vụ Truyền giáo Inter gentes - ở giữa muôn dân dưới sự lãnh đạo của Liên Hội Đồng Giám Mục Á châu. Cảm ...

Tài liệu liên quan tới cuộc vận động cải cách chữ quốc ngữ ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX

01/10/2020
Vào đầu thế kỷ XX, chính quyền thuộc địa Pháp đề xướng cuộc vận động cải cách chữ quốc ngữ ở Việt Nam. Nhưng cuộc vận động này đã thất ...

Người Linh mục hôm nay và cuộc hoán cải Tin mừng dưới ánh sáng Giáo hội học

30/09/2020
Có lẽ hơn ai hết, người linh mục cần phải hoán cải thật sự trong việc “sống Giáo Hội một cách mới” (A new way of being Church), theo ngôn ...

Phát triển hay băng hoại?

29/09/2020
Có thể có những thay đổi tận gốc (paradigm shift) trong việc giải thích kho tàng đức tin không?

Chăm sóc sự sống trong bối cảnh thế tục hóa

23/09/2020
Chăm sóc sự sống trong bối cảnh thế tục hóa Sự quân bình đúng đắn giữa đạo đức cá nhân và trách nhiệm tập thể Phá thai chọn lọc (avortement sélectif): Một ...

Sự tiến triển trong 50 năm qua của các Giáo huấn luân lý Công giáo chính thức về hôn nhân

22/09/2020
Trên phạm vi toàn cầu, Công Đồng Vatican II được thừa nhận chính là một bước ngoặt trong công cuộc canh tân đời sống Công giáo. Mặc dù đã có ...

Phân định và hành động theo DOCAT

21/09/2020
“Người trẻ đang gặp những khó khăn khiến họ khó thực hiện các lựa chọn thực sự trong đời”. Đây là nhận định của Đức Giáo Hoàng Phanxicô dùng làm ...

Giáo hội Công giáo trước nạn lạm dụng tình dục trẻ em

20/09/2020
Chúng ta phải đối diện với vấn nạn trên theo cách nào? Làm sao để nhận biết những dấu hiệu nguy cơ, làm sao để phòng ngừa, và đặc biệt ...

Kinh nghiệm của người đồng hành với các công nhân khác tôn giáo

18/09/2020
Làm thế nào để tôi có thể sống lời mời gọi trở nên men muối và là ánh sáng cho trần gian? Điều này đồng nghĩa với nỗ lực làm ...

Ba điều cần quan tâm hàng đầu để thi hành Sứ vụ loan báo Tin mừng

16/09/2020
Nhiều người vẫn đặt vấn đề rằng: chúng ta cần quan tâm điều gì nhất trong khi thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng? Bài viết này giúp tìm ...