Ngoại biên nhưng lại rất gần - Mục vụ hôn nhân gia đình cho người lương dân

Những anh chị em tôn giáo bạn này có thể chưa bao giờ nghe nói về đạo Công giáo, chưa một lần tiếp xúc với các cha nhà thờ và ...

Đức Giêsu và giấc mơ về một Giáo Hội hiệp hành

04/09/2022
Đức Giêsu không biết từ “hiệp hành,” nhưng Ngài biết rõ “cùng đi với nhau” nghĩa là gì. Ngài đã cùng đi với bao người trong suốt gần ba ...

Cùng nhau cất bước hành trình: Linh mục hiệp nhất với Giám mục và phục vụ các tín hữu

30/08/2022
Với mong muốn mỗi linh mục đóng góp vào tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng một cách tích cực và có trách nhiệm, bài viết này chia sẻ một ...

Tính lai ghép - Một cách nhận thức và mô tả hội họa Việt Nam

25/08/2022
Mục đích của bài nghiên cứu này là giới thiệu mảng sáng tác về đề tài tôn giáo của các nghệ sĩ Việt Nam trong thế kỷ XX và từ ...

Giáo dân trở nên chủ thể tích cực loan báo Tin Mừng

24/08/2022
Bài viết đóng góp một chia sẻ nhỏ với chiều kích thứ ba của chủ đề Thượng Hội đồng Giám mục lần này: “Giáo dân trở nên chủ thể tích ...

Người Công giáo trong tầm ngắm của Big Tech

16/08/2022
Một số trường hợp kiểm duyệt trực tuyến của Big Tech (Big Tech là các mạng xã hội khổng lồ như Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube...) gần đây đã làm ...

La Vang - Công trình đền thờ của toàn Giáo hội Việt Nam

14/08/2022
Công trình được xác định của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, được quyết định bởi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), công trình mang tầm vóc cấp Giáo ...

“6G” - Luận bàn một hướng đi truyền giáo của người linh mục và tu sĩ sống sứ vụ liên văn hóa

13/08/2022
Tinh thần cục bộ, não trạng chuyên chế, chủ nghĩa giáo quyền, chủ nghĩa chiến thắng, chủ nghĩa danh vọng, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, và ngay cả sự ...

Thượng Hội Đồng và tính hiệp hành theo Tân Ước

03/08/2022
Chúng tôi xác tín rằng hiệp hành không phải là đồ xa xỉ, nhưng nó đích thực thuộc về bản chất của một Giáo hội có ơn gọi vừa để ...

Khi nỗi sợ hãi trở thành niềm hy vọng

25/07/2022
Khi nhóm chúng tôi đến Bệnh viện dã chiến Số 12, một bác sĩ ở đó hỏi tôi: “Các cha, các thầy, các sơ có sợ không?” “Sợ chứ!”, tôi ...

Stephen Hawking – Một đời say mê khoa học

22/07/2022
“Thế giới trong trăm năm qua đã biến đổi cơ bản hơn bất cứ thế kỷ nào khác trước đó. Không phải do những học thuyết chính trị hay kinh ...