Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC): Những quan tâm Thần học Mục vụ - Quá trình và viễn tượng

Hội đồng Giám mục Việt Nam đáp lời mời của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), đã cử sáu Giám mục, một chuyên viên thần học thuộc Ủy ...

Đức cha Pierre Lambert De La Motte người môn đệ yêu mến “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh”

11/03/2023
Cùng với Chúa Giêsu, chúng ta bước vào Căn nhà của Tình yêu Tuyệt hảo, để khám phá cuộc đời của Đức cha Lambert - người môn đệ yêu mến ...

Tinh thần truyền giáo của Đức Cha François Pallu

05/03/2023
Trong giới hạn của bài viết này, người viết tập trung vào vị Giám mục Đại diện Tông tòa tiên khởi Đàng Ngoài, Đức cha François Pallu (1626-1684). Những đóng ...

Thư ngỏ của Văn phòng Bản tin Hiệp Thông

03/03/2023
Văn phòng Hiệp thông xin kính báo: - Kể từ đợt phát hành tháng 6/2023, Hiệp thông số 136, văn phòng xin điều chỉnh đơn giá báo là 40.000 đ/cuốn. ...

Đào tạo Linh mục - Đào tạo “người môn đệ truyền giáo”

18/02/2023
Đào tạo linh mục - đào tạo “người môn đệ truyền giáo” trong bối cảnh hướng đến tiến trình phong thánh Đức cha Pierre Lambert de la Motte

Kinh nghiệm sống Đức Tin, đổi mới đời sống từ tiến trình Thỉnh ý Hiệp Hành

17/02/2023
Qua các bản báo cáo của các giáo hạt gửi về, đại đa số người giáo dân hăng say dấn thân, tham gia, lắng nghe nhau, cùng nhau tìm ra ...

Lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và lắng nghe nhau

11/02/2023
Trong tiến trình thỉnh ý hiệp hành phạm vi cấp Tu đoàn - Dòng tu vừa qua, những chia sẻ của tất cả anh chị em tham gia cho thấy ...

Hài cốt Đức cha Pallu trở về Hội Thừa sai Hải ngoại Paris

09/02/2023
Ước gì di cốt Đức Giám mục đáng kính của chúng ta và là Vị Sáng lập chính, từ nay ở giữa chúng ta, vì lợi ích của tất cả ...

Vài nét về đức ái mục tử trong cuộc đời Đức cha François Pallu

05/02/2023
Trong bài viết này, chúng tôi không có tham vọng họa lại chân dung toàn diện của vị thừa sai vĩ đại này, mà chỉ xin dùng đôi nét chấm ...

Niềm vui hiệp Hành

11/01/2023
Từ chỗ chưa hiểu gì về hiệp hành, tôi được học biết diễn tiến của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI, được tham gia hội nhóm ...

Nhìn lại hành trình “Cùng nhau cất bước” và những hoa trái của việc lắng nghe

08/01/2023
Dưới ánh sáng soi dẫn của Thần Khí, hòa chung với toàn thể Giáo hội, chúng tôi - các nữ tu thuộc Giáo phận Phan Thiết - đang “cùng nhau ...