Đạo Hiếu: Hiện thực hay Truyền thống?

Nhiều người thường nhận định: “Người Á đông có truyền thống đạo hiếu sâu xa hơn người Tây phương” hoặc “Người Việt Nam có truyền thống đạo hiếu rất tốt”. ...

Giáo xứ là gia đình của Chúa

19/10/2020
Bài viết Giáo xứ là gia đình của Chúa… muốn được trình bày ít nhiều về mối tương quan giữa giáo dân và giáo sĩ, với một số hướng dẫn ...

Giáo xứ đồng hành với giới trẻ đến gặp gỡ Đức Kitô

18/10/2020
Cộng đoàn giáo xứ đang đối diện với một thực tại đáng buồn, hầu như các bạn trẻ đang xa dần với mái nhà giáo xứ, và đang định hướng ...

Giới thiệu Tập san Hiệp Thông của HĐGMVN số 121 (tháng 11 & 12 năm 2020)

15/10/2020
Giới thiệu Tập san Hiệp Thông của HĐGMVN số 121 (tháng 11 & 12 năm 2020) - Chủ đề: 60 NĂM HÀNG GIÁO PHẨM VIỆT NAM

Công giáo tại đồng bằng Nam Bộ trong các Thế kỷ XVII và XVIII

15/10/2020
Người Công giáo là một trong những nhóm người Việt đầu tiên di chuyển và định cư tại đồng bằng Nam Bộ. Vì muốn tìm đất sống mới, hoặc do ...

Giáo xứ - Môi trường giáo dục thiêng liêng và nhân cách cho các bạn trẻ

13/10/2020
Giáo dục về tri thức được thực hiện nơi trường học; riêng về giáo dục nhân bản, thiêng liêng, cộng đoàn và tông đồ, được thực hiện nơi gia đình ...

Hành trình tâm linh của các giám mục

12/10/2020
Trong bài này, chúng ta sẽ nêu lên một vài đường nét trong hành trình tâm linh của người giám mục, cũng là hành trình phúc âm hoá và thánh ...

Giám mục, thừa tác viên Tin mừng phục vụ hết mọi người

11/10/2020
Giám mục là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về lệnh truyền mà Giáo Hội đã nhận được nơi Chúa, là mang Tin Mừng đến cho những người chưa ...

Công tác mục vụ của người giám mục tại giáo phận của mình

10/10/2020
Khi gọi một số tín hữu làm những Người Kế Vị các Tông Đồ trong Giáo Hội, tức là các giám mục, Đức Kitô cũng ban cho các ngài một ...

Những đặc điểm xác định tác vụ giám mục

09/10/2020
Những gì làm nên và xác định bản chất cũng như sứ mạng của Giáo Hội cũng chính là bản chất và sứ mạng của chức giám mục

Bối cảnh hiện nay của Sứ mạng Giám mục

08/10/2020
Qua những lần xuất hiện trọng lịch sử, các giám mục đã để cho một số người hiểu lầm rằng làm giám mục là một hình thức nắm quyền và ...