Giáo dục tính tự chủ - tự lập cho con cái

Tính tự chủ tự lập bao gồm các khả năng tự điều khiển, biết mình và tự khẳng định, khả năng làm việc độc lập, khả năng tự tổ chức, ...

Sứ mạng loan báo Tin mừng: Chìa khóa để hiểu đời sống Linh mục và Tu sĩ thánh hiến

29/08/2020
Tiêu đề bài viết cho thấy sứ mạng loan báo Tin Mừng gắn liền một cách thiết thân với các linh mục và tu sĩ, là những người sống đời ...

Hướng tới một cách tiếp cận văn hóa mang tính mục vụ

28/08/2020
Những bối cảnh văn hóa mới, những lĩnh vực mới của công cuộc loan báo Tin Mừng I. Đức tin và văn hóa: Một vài chỉ dẫn – Những Tin ...

Đại dịch Covid-19: Phản tỉnh từ nhãn quan Thần học luân lý y sinh học Công giáo

27/08/2020
Đại dịch kinh hoàng thế giới Covid-19: Phản tỉnh từ nhãn quan Thần học luân lý y sinh học Công giáo. BS Trần Như Ý Lan, Dòng Đức Bà

Người trẻ sống điều kỳ diệu của phái tính là nam, là nữ nhận định lý thuyết về giới (gender theory)

26/08/2020
Người trẻ, sống trọn vẹn giới tính là nam, là nữ, và ngay cả khi khiếm khuyết sẽ tạo lập được mối tương quan tốt đẹp với con người và ...

Làm chứng gian: Vạch trần lịch sử chống Công giáo trong nhiều thế kỷ

20/08/2020
Giáo Hội không phải là kẻ thù của khoa học, trái lại chính đức tin Kitô giáo đã là bệ phóng cho sự phát triển khoa học, nhờ đó người ...

Hôn nhân khác đạo: Một thách đố chính cho Giáo hội tại Nam Á Châu

19/08/2020
Tại Bangladesh, những cuộc hôn nhân khác đạo giữa những người Công giáo, hiện nay khoảng 10 – 12 %, là một xu hướng đang gia tăng, và là “một ...

Nhãn quan Giáo hội về giới trẻ trong thế giới hôm nay

18/08/2020
Chủ đề bài viết “Nhãn Quan Giáo hội về Giới trẻ trong Thế giới hôm nay liên quan đến nhiều lãnh vực và khía cạnh khác nhau trong đời sống ...

Một chia sẻ về đồng hành thiêng liêng với giới trẻ

17/08/2020
Trong đồng hành thiêng liêng, vị đồng hành cũng giúp đỡ một người khác, nhưng là giúp người đó nhận ra hoạt động của Thiên Chúa trong đời người ấy. ...

Những vần thơ Hai-ku giữa đại dịch Covid 19

16/08/2020
Hai-ku là một thể thơ Nhật Bản, xuất hiện từ thế kỷ 11, phát triển vào các thế kỷ 16-17, và nay vẫn tiếp tục thịnh hành và đi vào ...

Việc huấn luyện chủng sinh tại Việt Nam trước hiện tượng tục hóa

12/08/2020
Khi nói về việc huấn luyện chủng sinh tại Việt Nam trước vấn đề tục hóa, có một câu hỏi nhỏ, nhưng quan trọng cần phải được trả lời là: ...