Giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo: Mấy lời nhắn nhủ thanh niên nam nữ đến tuổi kết bạn

Các con đến tuổi lập gia đình, đấy là việc quan trọng nhất đời các con, đó cũng là cái lo lắng nhất của cha mẹ các con cũng như ...

Bí tích Thánh Tẩy và ơn gọi Kitô hữu

05/01/2021
Từ ngày chịu phép Thánh tẩy cho tới nay, không ít kitô hữu mới chỉ nắm qua những điều cốt thiết trong bí tích, nhưng chưa có lần nào đích ...

Léopold Michel Cadière 1869-1955

03/01/2021
Các công trình nghiên cứu chính và quan trọng của vị thừa sai bác học này thường được gồm lại trong ba lĩnh vực chính sau đây: sử học, ngôn ...

Đời sống độc thân và tính dục: Nhận thức và vượt thoát khỏi thói quen tính dục lệch lạc

28/12/2020
Điều được quan tâm đặc biệt ở đây chính là những hành vi được lặp đi lặp lại và khó kiểm soát hoặc những hành vi có tính tuần hoàn ...

Phúc âm hóa gia đình trước các thách thức mục vụ trong thế giới hôm nay

27/12/2020
Cuộc khủng hoảng xã hội và thiêng liêng được thấy rõ trên thế giới hôm nay đang trở thành một thách thức mục vụ trong sứ mạng phúc âm hóa ...

Hội thánh giữa thiết lập và thế tục hóa, xây dựng và phá hủy

24/12/2020
Đâu là những ưu tư riêng làm cho Hội Thánh ở Việt Nam - hay những Kitô hữu ở Việt Nam - lo lắng đứng trước “thế gian”, hay xã ...

Người trẻ trưởng thành toàn diện và huấn luyện lương tâm: Đối thoại giữa Lương tâm và Huấn quyền

22/12/2020
Hiện nay, vấn đề lương tâm là một chủ đề nóng. Lương tâm giữ một vị trí ưu tiên trong phân định và chọn lựa luân lý. Về cơ bản, ...

Tổng quan về Tin Mừng Thơ Ấu

16/12/2020
Đây là một suy tư ngắn nhưng không kém phần súc tích của cố linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn, người đã dịch toàn bộ cuốn Kinh Thánh. Hy vọng ...

Người trẻ, ơn gọi, và phân định

13/12/2020
Bước vào tuổi mười tám, đôi mươi, người bạn trẻ thấy mình đứng trước cả một tương lai với nhiều khả năng chọn lựa. Họ phải đưa ra những quyết ...

Quan điểm của Kitô giáo về nhân vị

10/12/2020
“Nhân vị phải được tôn trọng; xã hội loài người phải được canh tân. Do đó, điểm cốt yếu trong tất cả phần trình bày của chúng tôi là chính ...

Tính dục con người và sự trưởng thành tình cảm nơi các ứng viên linh mục độc thân

09/12/2020
8 giai đoạn phát triển tâm lý của Erik Erikson cung cấp các chỉ dẫn hữu ích cho sự phát triển về mặt trưởng thành tình cảm theo phương diện ...