Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 2/2010, Tuần 3

Giáo Hội ý thức mình là một tổ chức theo phẩm trật. Giáo Hội tông truyền

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2010, Tuần 3

16/01/2010
Giáo Hội ý thức mình là Thân Mình Chúa Kitô

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2010, Tuần 2

09/01/2010
Giáo Hội ý thức mình là Dân Thiên Chúa

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 1/2010, Tuần 1

02/01/2010
Tìm về cội nguồn, Giáo Hội ý thức mình thuộc về Chúa, được hình thành từ ý định muôn đời của Chúa Cha, là công trình của Chúa Con và ...

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2009, Tuần 4

26/12/2009
Hân hoan và cảm tạ khi nhìn lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam: giai đoạn trưởng thành

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2009, Tuần 3

19/12/2009
Hân hoan và cảm tạ khi nhìn lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam: giai đoạn phát triển

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2009, Tuần 2

12/12/2009
Hân hoan và cảm tạ khi nhìn lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam: giai đoạn hình thành

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2009, Tuần 1

05/12/2009
Ý nghĩa: thời điểm của ân sủng, thời điểm của canh tân; Mục đích: khơi dậy tâm tình hân hoan và cảm tạ; thúc đẩy công cuộc củng cố đức ...

DIỄN VĂN KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010

20/11/2009
Giây phút này, giáo xứ Sở Kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội đang là tâm điểm của Giáo Hội Việt Nam. Tất cả Hội đồng Giám mục Việt Nam ...

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh (Phần Mở & Phần Một)

20/11/2009
Tài liệu Học hỏi này được soạn thảo với mục đích giúp cộng đồng dân Chúa học hỏi trong Năm Thánh, cụ thể là khơi dậy nơi các tín hữu ...

Năm Thánh 2010: Hướng về Kẻ Sở

12/11/2009
Kẻ Sở đã từng là thủ phủ của Địa phận Tây Đàng Ngoài cho tới khi Tòa giám mục được dời về Hà Nội. Sau khi Kẻ Vĩnh (Vĩnh Trị), ...