Quy chế của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Thánh bộ biểu lộ sự quan tâm đặc biệt của Hội Thánh đối với giới trẻ, cổ vũ những tổ chức của họ đang đáp lại những thách đố của ...

Sắc lệnh về Ơn Toàn xá trong Năm Linh Mục

15/05/2009
Các linh mục hãy nhờ các lời cầu nguyện và các việc lành mà khẩn nài Chúa Kitô Vị Linh Mục tối cao đời đời để có thể làm chiếu ...