Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Tin Mừng không chỉ đơn giản là một ngôn từ, nhưng là một chứng từ yêu thương vô điều kiện và tín trung: đó là ra khỏi chính mình để ...

Sứ điệp Mùa Chay 2013 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

03/02/2013
Việc cử hành Mùa Chay trong bối cảnh Năm Đức Tin cho chúng ta một cơ hội quý báu để suy niệm về mối tương quan giữa đức Tin và ...

Sứ điệp của ĐTC Bênêđictô XVI gửi Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học xã hội

08/05/2012
Quan niệm về sự tha thứ cần tìm ra con đường của mình để đi vào trong bài học có tầm mức quốc tế về việc giải quyết các cuộc ...

Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2012 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

09/04/2012
Mỗi Kitô hữu lại trải qua kinh nghiệm của Maria Mađalêna. Đó là một cuộc gặp gỡ làm đổi đời: cuộc gặp gỡ một Người duy nhất làm cho chúng ...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhân Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XXVII

06/04/2012
Kitô hữu là những người thực sự hạnh phúc vì biết rằng mình không cô độc. Họ biết rằng bàn tay Thiên Chúa luôn nâng đỡ họ! Các con là ...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhân Ngày Thế giới Truyền giáo 2012

15/02/2012
Cuộc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay mang một ý nghĩa hoàn toàn đặc biệt. Việc kỷ niệm 50 năm Sắc Lệnh Ad Gentes của Công đồng, ...

Sứ điệp Mùa Chay 2012 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

11/02/2012
Một lần nữa Mùa Chay cho chúng ta cơ hội suy tư về điều cốt yếu của đời sống Kitô hữu là đức bác ái. Đây là thời gian thuận ...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhân Ngày Hòa bình Thế giới 1-1-2012

17/12/2011
Đối với nhà cầm quyền, tôi yêu cầu họ phải thực sự giúp các gia đình và tổ chức giáo dục được thực hiện quyền và nghĩa vụ giáo dục ...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho ngày Thế giới Di dân và Di cư năm 2012

02/11/2011
Thời đại hiện nay đang kêu gọi Giáo Hội phải bước lên con tầu Tân Phúc âm hóa giữa một đại dương mênh mông đầy sóng gió của một nhân ...

Sứ điệp của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2011

16/10/2011
Tất cả những ai đã gặp được Đức Kitô phục sinh đều cảm nhận nhu cầu loan báo Ngài cho người khác, như hai môn đệ trên đường Emmaus. Sau ...

Sứ điệp của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI gửi Đức Tổng giám mục München và Freising

14/09/2011
Tất cả đều tùy thuộc vào việc chúng ta có hiểu biết rằng sẵn sàng chung sống với nhau là một bổn phận và cũng là quà tặng; điều đó ...