Kitô hữu và Phật tử – Đối thoại và giáo dục

Tâm lòng chúng tôi liên kết với tâm lòng của các Bạn và chúng tôi cầu nguyện để chúng ta cùng nhau hướng dẫn người trẻ nhờ gương sống của ...