Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh năm A (01.05.2011) – Phúc cho những người không thấy mà tin

Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 01-05-2011 kính Lòng Chúa Thương Xót, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II trước ...

Bài giảng Đức Thánh Cha: Lễ Vọng Phục Sinh năm A

07/04/2023
Các bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Vọng Phục Sinh năm A:

Lễ Vọng Phục Sinh năm A (11.4.2020): Quyền hy vọng

07/04/2023
Vào lúc 9 giờ tối thứ Bảy Tuần Thánh 11/4/2020, Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ vọng Phục Sinh trong Đền Thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Thánh ...

Lễ Vọng Phục Sinh năm A (15.4.2017) – Nhịp tim của Đấng Phục Sinh

07/04/2023
Đêm nay đã thốt lên: nhịp tim của Đấng Phục Sinh – Chúa Ki-tô đang sống! Đó là điều đã biến đổi bước chân của bà Maria Magdala và bước ...

Lễ Vọng Phục Sinh năm A (19.4.2014) – Trở về Galilêa

07/04/2023
Việc trở lại Galilêa nghĩa là ôn lại hết mọi sự theo chiều hướng thập giá và cuộc vinh thắng của thập giá. Là ôn lại hết mọi sự Chúa ...

Lễ Dầu (06.4.2023) - Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi

06/04/2023
Lúc 9:30 sáng thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ Dầu cùng với các linh mục, với rất đông tín hữu tham dự trong Đền ...

Bài giảng Đức Thánh Cha - Lễ Dầu

05/04/2023
Đây là những bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Dầu Thứ Năm Tuần Thánh: 14.04.2022 - Ba không gian của việc tôn thờ ngẫu tượng 01.04.2021 - Giờ của việc ...

Lễ Dầu (17.04.2014) – Được xức bằng dầu hoan lạc

05/04/2023
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các linh mục sống niềm vui được xức dầu để phục vụ, và sống tinh thần thanh bần, trung thành và vâng phục. Ngài ...

Lế Dầu (01.04.2021) - Giờ của việc loan báo và giờ của bách hại đi liền với nhau

05/04/2023
Thánh giá có sức mạnh tiêu diệt sự ác. Và ơn Chúa cũng được ban cho chúng ta qua những thánh giá trong cuộc sống, vì yêu thương.

Lễ Dầu (14.04.2022) - Ba không gian của việc tôn thờ ngẫu tượng

05/04/2023
Lúc 9 giờ 30 sáng thứ Năm 14/4, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong ...

Lễ Lá (02.4.2023) - Đấng Bị Bỏ Rơi không bỏ mặc ai một mình

02/04/2023
Lúc 10:00 sáng Chúa Nhật 2/4, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ Lá tại quảng trường thánh Phêrô. Đến cuối Thánh Lễ, số người tham dự lên đến ...