Lễ Chúa Ba Ngôi năm A (18.05.2008) – Mạc khải về Danh Thiên Chúa

Trong bài giảng thánh lễ sau khi giải thích về mạc khải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong Kinh thánh Cực Ước và Tân Ước, Đức Thánh Cha nêu bật ...

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A (04.06.2017) – Chúa Thánh Thần là Đấng thực hiện những điều mới mẻ

27/05/2023
Chúa Thánh Thần là Thần Khí sáng tạo, Đấng luôn luôn thực hiện những điều mới mẻ. Có hai điều mới mẻ được giới thiệu cho chúng ta trong các ...

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A (12.06.2011) – Chúa Thánh Thần làm cho Giáo Hội sinh động

27/05/2023
Chúa nhật 12-6-2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô trước sự hiện diện của 9 ngàn tín hữu, để ...

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A (08.06.2014) – Chúa Thánh Thần dạy dỗ, nhắc nhớ và làm cho chúng ta nói

27/05/2023
Chúa nhật ngày 08.06.2014, Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Đại Lễ Kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giàng, Đức Thánh Cha giải ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A

20/05/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm A

13/05/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm A

06/05/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu ...

Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh năm A (30.04.2023) – Tôi đến để chiên được sống

30/04/2023
Lúc 8:40 sáng Chúa Nhật 30/4, ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng trong chuyến thông du của Đức Thánh Cha đến Hungary, Đức Thánh Cha đã rời ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm A

29/04/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu ...

Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh năm A (07.05.2017) – Chức linh mục là để phục vụ

29/04/2023
Chúa nhật 4 Phục Sinh 07.05.2017 là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Lúc 09h15 Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Lễ truyền chức linh mục cho 10 thầy phó tế ...

Bài giảng Đức Thánh Cha - Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh năm A

22/04/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu ...