Lễ Thánh Giuse: Công chính là có đức tin và sống đức tin

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói về Thánh Giuse là một người công chính, nghĩa là một người có đức tin, khả năng đi vào mầu nhiệm Thiên Chúa.

Bài giảng thứ Tư tuần II Mùa Chay của ĐTC Phanxicô

11/03/2020
Trong thánh lễ sáng thứ Tư tuần II Mùa Chay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho các tù nhân, ...

Bài giảng thứ Ba tuần II mùa Chay của ĐTC Phanxicô

10/03/2020
Trong thánh lễ truyền hình trực tiếp sáng thứ ba ngày 10-03-2020 (thứ ba sau Chúa Nhật II Mùa Chay) tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp ...

Đức Thánh Cha khai mạc Mùa Chay 2020 với Thánh Lễ xức tro

27/02/2020
Chiều thứ Tư lễ tro 26/02/2020, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh Lễ khai mạc Mùa Chay thánh, với nghi thức xức tro tại Đền thờ Thánh nữ Sabina ...

Đức Thánh Cha cử hành Ngày Đời Sống Thánh Hiến

02/02/2020
Xoay quanh lời chúc tụng của ông Simêôn: “Mắt con được nhìn thấy ơn cứu độ” (Lc 2,30), Đức Thánh Cha mời gọi những người thánh hiến sống tâm tình ...

ĐTC Phanxicô khuyến khích các Kitô hữu đọc Lời Chúa

27/01/2020
Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu đọc và lắng nghe Lời Chúa để nghe tiếng Chúa mời gọi sám hối thay đổi đời sống mỗi ngày, để Lời ...