Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 25 Thường niên năm A

Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 21 Thường niên năm A

26/08/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 20 Thường niên năm A

18/08/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 19 Thường niên năm A

12/08/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Thánh Lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023

07/08/2023
Thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 với khoảng 1 triệu 500 ngàn bạn trẻ hiện diện. Đức Thánh Cha gởi đến các bạn trẻ ...

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong giờ Kinh Chiều với các Giám mục, Linh mục, tu sĩ, chủng sinh Bồ Đào Nha

03/08/2023
Chiều 02.08.2023, trong bài giảng trong giờ Kinh Chiều với các Giám mục, Linh mục, tu sĩ, chủng sinh và nhân viên mục vụ Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 17 Thường niên năm A

29/07/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi (23.07.2023) – Người già và người trẻ cùng nhau lớn lên

23/07/2023
Vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 23.07.2023, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ 3. ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 16 Thường niên năm A

22/07/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 15 Thường niên năm A

15/07/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 14 Thường niên năm A

08/07/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...