Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 2 Mùa Chay năm B

Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 5 Thường niên năm B

03/02/2024
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lễ Nến) 02/02

31/01/2024
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lễ Nến) 02/02.

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 4 Thường niên năm B

25/01/2024
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Chúa nhật 3 Thường niên năm B (21.01.2024) – Lời khơi dậy sứ mạng

22/01/2024
Lúc 9:30 sáng Chúa Nhật 21/1, Chúa Nhật thứ III thường niên, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ Chúa Nhật Lời Chúa và trao thừa tác vụ đọc ...

Bài giảng Đức Thánh Cha: Chúa nhật 3 Thường niên năm B – Chúa nhật Lời Chúa

19/01/2024
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 2 Thường niên năm B

13/01/2024
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm B

07/01/2024
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Lễ Chúa ...

Lễ Chúa Hiển Linh (06.01.2024): Các Đạo sĩ lên đường tìm kiếm vị Vua mới sinh

06/01/2024
Các Đạo sĩ lên đường tìm kiếm vị Vua mới sinh. Họ là hình ảnh của các dân tộc trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, của những khách ngoại ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Chúa Hiển Linh

06/01/2024
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Lễ Chúa Hiển Linh. 06.01.2023 – Bài giảng: Chúng ta có thể tìm và gặp Chúa ở đâu? 06.01.2023 ...

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01.01.2024) – Mẹ Thiên Chúa là trung tâm của thời gian

02/01/2024
Lúc 10 giờ sáng thứ Hai, ngày 1/1/2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng lễ trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cùng với khoảng 7 ngàn tín hữu hiện diện ...