Truyền thông công giáo tại Việt Nam trong 50 năm qua

Truyền thông càng ngày càng có nhiều ảnh hưởng quan trọng trong cuộc sống con người và ngay cả trong đời sống của Giáo Hội. Trên quê hương Việt Nam, ...

Truyền thông Công giáo Việt Nam: Cơ hội hay Thách đố?

14/05/2009
“Truyền mà không thông!”, đó là điều nhiều người hay nhắc đến mỗi khi đề cập đến lãnh vực truyền thông. Những từ ngữ như Truyền Thông Đại chúng, Truyền ...