Thông báo của Trang Web Hội đồng Giám mục Việt Nam

Theo sự phân công của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), kể từ ngày 30-11-2008, bắt đầu Năm Phụng vụ mới, Ban Thư ký HĐGMVN sẽ phụ trách nội ...