Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, tử đạo ngày 31 tháng 7 năm 1859

Dầu trăng trói gông cùm tù rạc; Chén ngục hình xiềng tỏa chi nề; Miễn vui lòng cam chịu một bề; Cho trọn đạo trung thần hiếu tử.

Thánh Đaminh Đinh Văn Đạt, tử đạo ngày 18 tháng 7 năm 1839

17/07/2022
Tôi phó dâng bà và các con cho Chúa. Chúa sẽ lo liệu cho bà và các con.

Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1855

15/07/2022
Các con cứ để Thánh Ý Chúa được thực hiện.

Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1838

15/07/2022
Quả thực tôi ốm yếu già nua, nhưng Thiên Chúa sẽ cho tôi sức mạnh để đón nhận mọi cực hình và cả cái chết vì Ngài.

Thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Đê), tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1841

11/07/2022
Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?

Thánh Ignacio Delgado - Y, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1838

11/07/2022
Nếu các ngài biết đạo Chúa Giêsu, hẳn các ngài sẽ theo.

Thánh Phêrô Hoàng Khanh, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1842

11/07/2022
Bảo tôi khai xưng tôi là thầy thuốc, đến sau có ai cho lên làm đạo trưởng thì còn ai nghe nữa?

Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, tử đạo ngày 10 tháng 7 năm 1840

09/07/2022
Chết vì danh Chúa Giêsu Kitô thật hãnh diện và tốt đẹp biết bao.

Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), tử đạo ngày 10 tháng 7 năm 1840

09/07/2022
Nếu bà và các con không đồng ý cho tôi lấy của nhà giúp người, tôi sẽ đi vay mượn hoặc làm thuê, kiếm tiền giúp họ.

Hạnh Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, tử đạo ngày 04 tháng 7 năm 1838

03/07/2022
Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em (Ga 15,18).

Hạnh Thánh Philipphê Phan Văn Minh, tử đạo ngày 03 tháng 7 năm 1853

02/07/2022
Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Đức Giêsu, xin cho con sức mạnh và can đảm chịu khổ để vinh danh Ngài. Lạy Mẹ Maria, xin nâng đỡ con.