Trung tâm hành hương Ba Giồng (Giáo phận Mỹ Tho)

Trung tâm hành hương Ba Giồng nằm trong khuôn viên của nhà thờ giáo xứ Ba Giồng - một họ đạo lâu đời nhất của Giáo phận Mỹ Tho.

Hạnh Thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương, tử đạo ngày 16/06/1862

16/06/2018
Lần cuối cùng, ngày 15/06/1862 quan truyền lệnh cho ông Tương chà đạp Thánh Giá, nhưng ông cựu chánh tổng nhất tâm trung kiên với Chúa. Ông Tương lãnh bản ...

Hạnh Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, tử đạo ngày 16/06/1862

16/06/2018
Ông Nguyễn Mạnh Tường chịu xử trảm ngày 16/06/1862 tại pháp trường Làng Cốc, dưới triều vua Tự Đức. Thi hài của ngài được rước về mai táng trong khuôn ...

Hạnh Thánh Nicôla Bùi Đức Thể, tử đạo ngày 13/06/1839

12/06/2018
Nhờ bàn hỏi với cha Tuyên và cha Năng, hai người lính Bùi Đức Thể và Phan Viết Huy đã lên đường về kinh đệ đơn tái tuyên xưng đức ...

Hạnh Thánh Augustinô Phan Viết Huy, tử đạo ngày 13/06/1839

12/06/2018
Cả ba người lính nhất tâm thống hối, và cả ba (ông Huy, ông Thể và ông Đạt) cùng trở lại công đường Nam Định để xin tuyên xưng đức ...

Hạnh Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng, tử đạo ngày 03/06/1862

02/06/2018
Chớ gì sống chết, tôi được giữ một lòng kính mến Chúa tôi.

Hạnh Thánh Đaminh Trần Duy Ninh, tử đạo ngày 02/06/1862

01/06/2018
Thánh Đaminh Trần Duy Ninh chào đời năm 1841, tại làng Trung Linh, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Trung Linh, Giáo phận Bùi Chu). Anh là một thanh ...

Hạnh Thánh Giuse Phạm Quang Túc, tử đạo ngày 01/06/1862

31/05/2018
Tôi sẽ không trốn bất cứ cách nào, vì nếu tôi trốn sẽ làm khổ cho người khác.

Hạnh Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, tử đạo ngày 28/05/1827

28/05/2018
“Tôi là Kitô hữu. Tôi không bao giờ chối đạo.”

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

03/12/2017

Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc

15/10/2017
Thánh Anrê Dũng Lạc sinh năm 1795 tại tỉnh Bắc Ninh. Cha mẹ là những người ngoại giáo nghèo. Năm cậu Trần An Dũng Lạc 11 tuổi thì cha mẹ di chuyển ...