Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung, tử đạo ngày 06 tháng 10 năm 1858

Tôi có chết, mình lo săn sóc các con! Hãy hết lòng yêu thương các con!

Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, tử đạo ngày 17 tháng 9 năm 1798

16/09/2022
Thưa không, tôi là đạo trưởng. Tôi thà chết chớ không bỏ việc giảng đạo.

Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, tử đạo ngày 05 tháng 9 năm 1838

04/09/2022
Dù phải trăm ngàn sự đau đớn bởi đòn vọt hay phải chết thì tôi xin sẵn lòng cam chịu.

Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, tử đạo ngày 05 tháng 9 năm 1838

04/09/2022
Bị bắt vì đạo thánh là một hồng ân Chúa ban.

Thánh Giuse Đặng Đình Viên, tử đạo ngày 21 tháng 8 năm 1838

20/08/2022
Tôi là đạo trưởng mà bước qua thập giá, thì ai theo đạo nữa!

Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, tử đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838

11/08/2022
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt (Ga 12, ...

Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, tử đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838

11/08/2022
Ông lý Mỹ: “Ta được phúc tử vì đạo thì mẹ Mỹ có bằng lòng chăng?” Vợ: “Thầy mình có được phúc trọng ấy thì tôi bằng lòng lắm”.

Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, tử đạo ngày 12 thang 8 năm 1838

11/08/2022
Anh em nghỉ lại, tôi về quê trước, nhưng mà sau này ta sẽ lại được gặp nhau.

Thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, tử đạo ngày 01 tháng 8 năm 1838

31/07/2022
Thập tự đối với chúng tôi là tượng trưng cho ơn cứu độ, nên không ai được chà đạp, vì đó là một trọng tội.

Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, tử đạo ngày 01 tháng 8 năm 1838

31/07/2022
Không bao giờ tôi bội phản Chúa tôi.

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, tử đạo ngày 31 tháng 7 năm 1859

30/07/2022
Con ơi, hãy tha thứ, đừng tìm báo thù kẻ tố giác cha.