Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, tử đạo ngày 08 tháng 11 năm 1840

Thánh MARTINÔ TẠ ĐỨC THỊNH, Linh mục (1760 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11, "Ông có phải là đạo trưởng không ? Phải, tôi đây."

Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, tử đạo ngày 05 tháng 11 năm 1858

04/11/2022
Trong tù, cha Đaminh Đinh Đức Mậu vẫn luôn sống đời cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa, nhất là siêng năng lần chuỗi Mân ...

Thánh Pierre Néron Bắc, tử đạo ngày 03 tháng 11 năm 1860

02/11/2022
Thánh PIERRE NÉRON - BẮC, Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1818 - 1860), Ngày TỬ ĐẠO: 03 tháng 11: Con đã chuẩn bị sẵn sàng, số mệnh con ở ...

Thánh Valentino Berrio Ochoa - Vinh, tử đạo ngày 01 tháng 11 năm 1861

31/10/2022
Tôi đi để quê tôi có người làm thánh.

Thánh Pedro Almato - Bình, tử đạo ngày 01 tháng 11 năm 1861

31/10/2022
Nếu cha mẹ có hay tin con bị bắt thì xin cha mẹ đừng khóc nhưng hãy vui mừng vì con được diễm phúc.

Thánh Jeronimo Hermosilla - Vọng (Liêm), tử đạo ngày 01 tháng 11 năm 1861

31/10/2022
Nếu được chết vì đạo này, đối với tôi là một hạnh phúc.

Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt, tử đạo ngày 28 tháng 10 năm 1798

27/10/2022
Cha có lánh được thì cũng hại cho cả làng.

Thánh Giuse Lê Đăng Thị, tử đạo ngày 24 tháng 10 năm 1860

23/10/2022
Thà chịu chết còn hơn chối đạo.

Thánh Phaolô Tống Viết Bường, tử đạo ngày 23 tháng 10 năm 1833

22/10/2022
Quan lớn có lòng thương thì tôi đội ơn quan lớn, nhưng xin quan lớn để tôi được giữ trọn chữ trung với Đức Chúa Trời là Thiên Chúa tôi ...

Thánh François Isidore Gagelin - Kính, tử đạo ngày 17 tháng 10 năm 1833

16/10/2022
Tôi không còn ham muốn sự gì hơn là mau thoát ra khỏi cái xác phàm này để muôn đời kết hợp với Chúa Kitô.

Thánh Phêrô Lê Tùy, tử đạo ngày 11 tháng 10 năm 1833

10/10/2022
Phải, tôi là đạo trưởng đạo Thiên Chúa!