Thánh Jose Fernandez - Hiền (ngày 24/07 - video)

Quan khuyên cha bỏ đạo, đạp lên Thánh Giá thì sẽ được tha và làm quan thông ngôn, cha đáp: “Tôi đến đây không phải để phục vụ vua chúa ...

Thánh Đaminh Đinh Văn Đạt, tử đạo ngày 18 tháng 7 năm 1839

17/07/2018
Tôi phó dâng bà và các con cho Chúa. Chúa sẽ lo liệu cho bà và các con.

Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1855

14/07/2018
Các con cứ để Thánh Ý Chúa được thực hiện.

Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1838

14/07/2018
Quả thực tôi ốm yếu già nua, nhưng Thiên Chúa sẽ cho tôi sức mạnh để đón nhận mọi cực hình và cả cái chết vì Ngài.

Thánh Phêrô Hoàng Khanh, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1842

11/07/2018
Bảo tôi khai xưng tôi là thầy thuốc, đến sau có ai cho lên làm đạo trưởng thì còn ai nghe nữa?

Thánh Ignacio Delgado - Y, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1838

11/07/2018
Nếu các ngài biết đạo Chúa Giêsu, hẳn các ngài sẽ theo.

Thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Đê), tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1841

10/07/2018
Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?

Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, tử đạo ngày 10 tháng 7 năm 1840

09/07/2018
Chết vì danh Chúa Giêsu Kitô thật hãnh diện và tốt đẹp biết bao.

Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), tử đạo ngày 10 tháng 7 năm 1840

09/07/2018
Nếu bà và các con không đồng ý cho tôi lấy của nhà giúp người, tôi sẽ đi vay mượn hoặc làm thuê, kiếm tiền giúp họ.

Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (ngày 04/07 - video)

04/07/2018
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (ngày 04/07 - video)

Hạnh Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, tử đạo ngày 04 tháng 7 năm 1838

03/07/2018
Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em (Ga 15,18).