Thánh Phêrô Trương Văn Đường, tử đạo ngày 18 tháng 12 năm 1838

Bước qua thập giá là tự giết cả linh hồn lẫn xác đời đời.

Thánh Anrê Trần Văn Trông, tử đạo ngày 28 tháng 11 năm 1835

27/11/2022
Mạ đừng lo lắng, con không mắc nợ ai một điều gì cả; mạ an tâm, can đảm theo Chúa, con hứa luôn cầu nguyện cho mạ.

Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, tử đạo ngày 26 tháng 11 năm 1839

25/11/2022
Dù sống dù chết, tôi cũng không bỏ đạo.

Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, tử đạo ngày 26 tháng 11 năm 1839

25/11/2022
Tôi chỉ lo giảng đạo, cầu nguyện cùng Chúa và làm lễ thôi.

Thánh Pierre Dumoulin Borie - Cao, tử đạo ngày 24 tháng 11 năm 1838

23/11/2022
Phần riêng tôi, quan trên muốn làm gì thì làm nhưng xin cho một mình tôi chịu là đủ rồi.

Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, tử đạo ngày 24 tháng 11 năm 1838

23/11/2022
Tôi là đạo trưởng, là chủ chăn, làm sao tôi có thể chối Chúa, làm sao tôi có thể bỏ Chúa?

Thánh Vinhsơn Nguyễn Thế Điểm, tử đạo ngày 24 tháng 11 năm 1838

23/11/2022
Xin quan thương tình, miễn chấp mà tha cho họ được về. Còn tôi, tôi xin nhận tất cả trách nhiệm.

Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, tử đạo ngày 20 tháng 11 năm 1837

19/11/2022
Trung thần vô tư nhị tâm[1], cảm ơn lòng quan lớn, xin cứ phép mà làm.

Thánh Étienne Théodore Cuenot – Thể, tử đạo ngày 14 tháng 11 năm 1861

13/11/2022
Tôi có chết đi, người ta có thể tìm người thay thế, lâu lắm là một năm; nhưng khi một linh mục bản xứ hay một chủng sinh chết đi ...

Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, tử đạo ngày 08 tháng 11 năm 1840

07/11/2022
Thánh PHAOLÔ NGUYỄN NGÂN, Linh mục (1790 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11 “Vua cấm đạo ngặt thế này, thì giáo hữu không đến với linh mục được, mà ...

Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, tử đạo ngày 08 tháng 11 năm 1840

07/11/2022
Thánh GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGHI, Linh mục (1793 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11 “Bẩm ông lớn, chúng tôi xin ông lớn một lát gươm.”