Bài hát trong mùa dịch bệnh “Lạy Chúa Giêsu, Xin Chữa Chúng Con!”

Trong những ngày qua, toàn thế giới đang đối phó với dịch Covid-19, người Công giáo được kêu gọi cầu nguyện: “Cúi xin Chúa sáng soi cho tất cả mọi ...

Hát là hai lần cầu nguyện: Kinh Kính Mừng

26/07/2018
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Hát là hai lần cầu nguyện: Tôi thâm tín

26/07/2018
Tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần thiên phủ, dù hiện tại tương lai, hay quyền năng. Tôi thâm tín rằng dù là muôn chiều ...

Hát là hai lần cầu nguyện: Tôi vẫn trông cậy

25/07/2018
Khi lặng tiếng im hơi, và nhiều khi giận dỗi buống xuôi, cuộc đời tôi ở nơi Chúa mãi, cuộc đời tôi của Chúa muôn đời, cho đến muôn muôn ...

Văn kiện chính thức “Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc”

19/04/2018
Văn kiện “Hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc” do Uỷ ban Thánh nhạc soạn thảo đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận cho thử nghiệm trong thời ...

Uỷ ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 42

13/04/2018
Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 42 đã được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày thứ Ba 10-4-2018

Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Đêm Thánh ca “Năm Gia Đình”

05/04/2018
Đêm thánh ca Năm Gia Đình & Mừng Kim khánh Linh mục cha giáo Phêrô Kim Long, lúc 19g00 thứ Hai 09-4-2018 Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn - ...

Ủy Ban Thánh Nhạc: Hội thảo toàn quốc lần thứ 41

19/10/2017
“Một số kiểu âm nhạc đại chúng” là đề tài được nhạc sĩ P. Kim (Phêrô Phaolô Phạm Kim) trình bày trong buổi Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần ...

Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Đêm Thánh ca “Per Mariam ad Jesum”

29/09/2017
Uỷ ban Thánh nhạc trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý Cha quý Tu sĩ, Nhạc sĩ, Ca trưởng và quý vị đến tham dự Đêm Thánh ca PER ...

Uỷ ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 40

06/05/2017
Theo thông lệ, sau Đại hội hay Hội nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) một tuần, Uỷ ban Thánh nhạc (UBTN) trực thuộc HĐGMVN tổ chức Hội ...

Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Thánh lễ cầu cho các nhạc sĩ mới qua đời và Đêm nhạc mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima

08/04/2017
Thư mời tham dự Thánh lễ cầu cho các nhạc sĩ mới qua đời và Đêm nhạc mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima