Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Thánh lễ cầu cho các nhạc sĩ mới qua đời và Đêm nhạc mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima

Thư mời tham dự Thánh lễ cầu cho các nhạc sĩ mới qua đời và Đêm nhạc mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima

Bài thánh ca của Ngày Giới trẻ Thế giới 2016

15/08/2015
Bài thánh ca của Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 31 tại Krakow, Ba Lan đã được công bố ngay từ đầu năm 2016, vào ngày lễ Chúa Hiển ...

Hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc

01/06/2015
Tập “Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc” này được soạn thảo dựa trên các văn kiện của Hội Thánh, của các Đức Thánh Cha, đặc biệt Huấn thị “Về Âm ...

Mấy cảm nghiệm về bình ca khi sáng tác thánh ca

23/04/2015
Trong giới hạn 60 phút của một buổi thuyết trình, tôi không có cao vọng trình bày những nét thẩm mỹ, những quy luật, những cấu trúc... của một bộ ...

Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 36

20/03/2015
Trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý Cha, Quý Tu sĩ và nhạc sĩ đến tham dự Hội Thảo Thánh Nhạc Toàn Quốc Lần thứ 36 tại Trung Tâm ...

Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 35

04/10/2014
Trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý Cha, Quý Tu sĩ và nhạc sĩ đến tham dự Hội Thảo Thánh Nhạc Toàn Quốc Lần thứ 35 tại Trung Tâm ...