Nói được rõ ràng (12.02.2021 – Thứ Sáu - MỒNG MỘT TỀT TÂN SỬU)

Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Epphatha”, nghĩa là: Hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ...

Chúng ta hãy đi nơi khác (07.02.2021 – Chúa Nhật 5 Thường niên, năm B)

07/02/2021
Xin cho con bình an trước vấp váp của con, và nhẹ nhàng trước vấp váp của người khác.

Chiều và Sáng (07.02.2021 – Chúa Nhật 5 Thường niên, năm B)

06/02/2021
Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để ...

Đến một nơi thanh vắng (06.02.2021 – Thứ Bảy Tuần 4 TN)

05/02/2021
Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa.

Vì đã trót thề (05.02.2021 – Thứ Sáu Tuần 4 TN)

04/02/2021
Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày. Và cho tôi sức mạnh tràn trề để âu yếm dâng mình theo ý Người ...

Không được mang gì (04.02.2021 – Thứ Năm Tuần 4 TN)

03/02/2021
Lạy Chúa Giêsu, xin sai chúng con lên đuờng nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế.

Quê quán của Người (03.02.2021 – Thứ Tư Tuần 4 TN)

02/02/2021
Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.

Chúa Nhật IV Thường Niên B: Nói và hành động với thẩm quyền của Thiên Chúa

01/02/2021
Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha Ngày 31.1.2021, Chúa Nhật IV Thường Niên B: Vị tiên tri cuối cùng nói và hành động với thẩm quyền của Thiên Chúa

Ánh sáng và Vinh quang (02.02.2021 – Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh)

01/02/2021
xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.

Tên tôi là đạo binh (01.02.2021 – Thứ Hai Tuần 4 TN)

31/01/2021
Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết, vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng. Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng, để ...

Chúng phải tuân lệnh (31.01.2021 – Chúa Nhật 4 Thường niên, Năm B)

30/01/2021
Ước gì dịch bệnh làm chúng con ý thức sự bất lực của mình, để tha thiết cầu xin và tín thác vào tình yêu Chúa. Ước gì khi Chúa cho chúng ...