Bộ Giáo sĩ - Huấn thị cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ vụ Loan báo Tin Mừng của Hội Thánh

Những hoàn cảnh được phác thảo trong Huấn thị này trình bày một cơ hội quý giá để hoán cải mục vụ theo hướng truyền giáo. Các cộng đoàn giáo ...

Đức khó nghèo của linh mục

17/05/2022
Tôi tin tưởng rằng nếu muốn có niềm hy vọng vào sự đổi mới trong hàng linh mục, thì các linh mục chúng tôi phải lưu tâm đến mối liên ...

Sự thánh thiện của linh mục qua đức ái mục tử

12/05/2022
Các linh mục trở nên khí cụ sống động của Đức Kitô Tư Tế vĩnh cửu, để tiếp tục thực hiện các công trình kỳ diệu của Người cho toàn ...

Linh mục và chủ nghĩa giáo sĩ trị

07/04/2022
Chủ nghĩa giáo sĩ trị phát xuất từ cái nhìn đặc quyền và ưu tuyển về ơn gọi, theo đó chức vụ được nhận lãnh bị xem như là một ...

Đức Thánh Cha Phanxicô nói về chức linh mục tại Hội nghị quốc tế ngày 17.2.2022

21/02/2022
Đức Thánh Cha Phanxicô có bài phát biểu khai mạc tại hội nghị chuyên đề quốc tế về chức linh mục tại Vatican ngày 17 tháng 2 năm 2022. Sau ...

Những bài học từ Thánh Phaolô

28/01/2022
Tại sao những kinh nghiệm và phẩm chất của thánh tông đồ vẫn còn thích hợp cách đặc biệt cho các linh mục hôm nay?

Giáo dân với linh mục

21/01/2022
Một khi tín hữu chúng ta nhìn nhận tư cách Cha của mục tử, chúng ta sẽ đi vào mối tương quan thân tình của một người Con đối với ...

Ước vọng của giáo dân về linh mục

12/01/2022
Chị Maria Trần Thị Lan Anh - Đại diện giáo dân trình bày bài tham luận: "Ước vọng của giáo dân về linh mục" tại cuộc Hội thảo tiền Công ...

Linh mục với giáo dân

12/01/2022
Tôi thấy Linh mục chúng tôi nhiều khi thi hành các bổn phận thiêng liêng nhưng lại không có đời sống nội tâm tương xứng. Chúng tôi làm các việc ...

Thường huấn về căn tính linh mục

25/10/2021
“Thường huấn về căn tính linh mục” giúp cho người môn đệ có thể giữ “lửa” trong ơn gọi và trong khi thực thi sứ vụ. Căn tính linh mục ...

Lời khuyên dành cho các linh mục trẻ từ một 'người anh'

09/10/2021
Tôi nhận thấy có một Giáo Hội cùng với thiên chức linh mục đang phải đối mặt với những thách thức to lớn. Mặc dù mọi so sánh đều khập ...