Đức Giáo hoàng Phanxicô: "Các anh em linh mục yêu quí của tôi"

Các bài sau đây được chuyển ý, thích nghi và cập nhật từ một số các bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Các bài giảng này được thu thập ...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi

26/04/2023
Từ năm 1964, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã chỉ định Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành làm “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho ...

Ân sủng Chúa trong chiếc bình sành của linh mục

25/04/2023
Ơn gọi nào cũng cao quý, vì nó đến từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa chọn gọi và trao cho người ấy một sứ mạng cụ thể. Ơn gọi linh ...

Mầu nhiệm thập giá trong đời sống và sứ vụ của người linh mục

05/04/2023
Người linh mục - người môn đệ của Chúa Giêsu không có một lựa chọn nào khác là luôn phải vác thập giá theo Thầy Giêsu. Người linh mục cần ...

Những yếu tố góp phần làm nên sự thành công của bài giảng lễ

02/04/2023
Trước khi bàn về những yếu tố khả dĩ giúp cho bài giảng thành công, sau đây chúng ta thử đề cập về ý nghĩa và mục đích chính yếu ...

Linh mục ra việc đền tội dựa theo tiêu chuẩn nào?

15/03/2023
Tôi muốn hỏi một điều luôn khiến tôi thắc mắc: khi bạn đi xưng tội, có tiêu chuẩn nào, theo đó, các tội đã phạm tương ứng với một số ...

Đào tạo Linh mục - Đào tạo “người môn đệ truyền giáo”

18/02/2023
Đào tạo linh mục - đào tạo “người môn đệ truyền giáo” trong bối cảnh hướng đến tiến trình phong thánh Đức cha Pierre Lambert de la Motte

Linh mục của Chúa Kitô

14/02/2023
Đây là những bài lược dịch từ 21 bài giảng tĩnh tâm cho Giáo triều Rôma của cha Divo Barsotti năm 1971. Lược dịch vì chỉ giữ lại những gì ...

Sứ vụ linh mục theo Thông điệp Fratelli Tutti

08/02/2023
Chúng ta hãy cùng nhìn lại sứ vụ linh mục trong Thông điệp Fratelli Tutti với ba khía cạnh mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến, đó là: ...

Vài nét về đức ái mục tử trong cuộc đời Đức cha François Pallu

05/02/2023
Trong bài viết này, chúng tôi không có tham vọng họa lại chân dung toàn diện của vị thừa sai vĩ đại này, mà chỉ xin dùng đôi nét chấm ...

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ các Giám mục Congo

03/02/2023
Trong buổi gặp gỡ Hội đồng Giám mục Congo, Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục thi hành mục vụ theo gương ngôn sứ Giêrêmia: Gần gũi với Thiên ...