Cuộc đời của Đức Maria trước khi xảy ra biến cố truyền tin

Cuộc sống của Đức Maria như thế nào trước khi sứ thần Gabriel hiện ra với ngài? Trong suốt nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã đưa ra nhiều suy ...

Khuấy động hay chọn lựa …

07/06/2021
Giáo huấn của Chúa nói về tầm quan trọng của việc chọn lựa phần tốt vì Nước Trời. Phải sống trong tình yêu Thiên Chúa và tha nhân (câu trả ...

Đức Giêsu trong Tân Ước

31/05/2021
Tất cả các sách mà Hội Thánh Công giáo ấn định trong thư quy Tân Ước đều nói về Chúa Giêsu Kitô: Người là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu ...

Con đường canh tân từ bên trong

23/05/2021
Inhaxiô Lôyôla: Từ mải mê tìm danh vọng trần gian đến say mê làm Vinh Danh Thiên Chúa Hơn

Hôn nhân của Ngôn sứ Hô-sê và bà Gô-me: Biểu tượng của tương quan giữa Đức Chúa và dân Ít-ra-en

19/05/2021
Đoạn sách Hs 2,4-25 diễn tả tương quan tình yêu của người chồng chung thủy với người vợ bất trung. Tương quan ấy ẩn dụ cho mối quan hệ giữa ...

Đức Giêsu, người con của thời đại mình

21/04/2021
Ta thường nghe nói rằng, trong bối cảnh Do Thái thời Đức Giêsu, các phụ nữ bị gạt ra bên lề và bị xem như ô uế và Đức Giêsu ...

Những thách đố của đời sống đức tin

20/04/2021
Bài viết trình bày kinh nghiệm lịch sử thăng trầm của đời sống đức tin của Dân Chúa để rút bài học cho thời đại và đặc biệt cho việc ...

Con Thiên Chúa hằng sống tự hóa ra không

17/04/2021
Năm nay Lễ Truyền Tin – mừng bước khởi đầu của mầu nhiệm Nhập Thể mà thư Phi-líp-phê 2,6-7 diễn tả là: “Từ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, ...

Cain đã kết hôn với ai khi Ađam và Eva chỉ có con trai?

26/02/2021
“Thánh Kinh không phải là cuốn cẩm nang khoa học tự nhiên; thay vào đó Thánh Kinh muốn cho mọi người hiểu về chân lý đích thực và sâu xa ...

Ý nghĩa sâu rộng: Biển trong Luca và Công Vụ

02/02/2021
Biển cũng là một trong các hình ảnh xác định trọng tâm Kinh thánh. Thánh Thần bay lượn trên mặt nước trong sự sáng tạo (Sáng Thế Ký 1: 2). ...

Đánh giá lại vai trò của người Pharisiêu trong Tân Ước

01/02/2021
Mục đích của suy tư Kinh Thánh là tái khám phá những khía cạnh tích cực nơi linh đạo và vai trò người Pharisiêu, bằng cách dùng tài liệu: Dân ...