Mối tương quan nam - nữ: Chút suy tư từ hai chương đầu sách Sáng thế

Mối tương quan nam - nữ là một trong những tương quan vừa hết sức quen thuộc, nhưng đồng thời cũng chứa đựng biết bao bí ẩn, biết bao huyền ...

Tin Mừng tiên khởi (st 3,15) - Lời hứa của niềm hy vọng

08/12/2020
Bài viết mời gọi đọc và suy tư câu: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng ...

Bí quyết của lời nguyện chuyển cầu từ Áp-ra-ham đến Chúa Giê-su

19/11/2020
về phía Thiên Chúa, Ngài đã nhận tất cả con cái loài người làm con cái của Ngài rồi và đối xử như một người cha nhân lành, chỉ muốn ...

Cái nhìn thoáng qua về việc đặt tay chữa lành trong Tân ước

16/11/2020
Kinh Thánh nhiều lần nói đến việc đặt tay trên người hay trên con vật. Nhưng đặt tay để làm gì và đặt tay mang ý nghĩa gì ?

Chức tư tế của Đức Kitô trong Thư gởi tín hữu Hippri

09/11/2020
Bởi vì ngày nay chúng ta đã quá quen thuộc với việc gán danh hiệu “Tư tế” cho Đức Kitô, nên có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết ...

Ngay đêm nay… ngay hôm nay

22/10/2020
Trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca, một chi tiết thường kéo sự chú ý của tôi là nhiều lần nói đến “hôm nay”, “hàng ngày”, hai lần “hôm nay đã”, ...

Lời Chúa trong Kinh Mân Côi

24/09/2020
Tháng 10, tháng Mân Côi lại về. Tôi muốn viết một chút về Kinh Mân Côi dưới góc độ Lời Chúa trong Kinh Mân Côi.

Suy tôn Thánh Giá (2)

12/09/2020
Thánh Phao-lô tôn vinh Chúa Giê-su chịu đóng đinh nơi thân xác mình bằng những dấu vết của đòn vọt xé da xé thịt giống Chúa Giê-su, và coi đó ...

Thánh kinh và Tính dục dị biệt

11/09/2020
Cái nhìn nhân học của Kitô giáo về tính dục dị biệt đặt nền tảng trên mạc khải Thánh Kinh và suy tư thần học về thân xác của Thánh ...

Thời phong cùi: Lây nhiễm và chữa lành trong Kinh Thánh

28/08/2020
Trong hiện trạng đầy nguy kịch về sức khỏe, những suy tư về chủ đề phong cùi trong Kinh Thánh có thể giúp chúng ta đối phó với sự lây ...

Suy tôn Thánh Giá

24/08/2020
Năm nay Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam, Thái Lan, Đức, Úc và Hoa Kỳ mừng hồng ân 350 thành lập, với bao ơn lành và bao thành quả ...