Đức Giêsu, một người Do Thái quấy rầy

Tác giả: Christiane Cloutier Dupuis, Ph. D., Chuyên viên Kinh Thánh và phó chủ tịch Hội Kinh Thánh Công Giáo Canada (SOCABI)

Phụ nữ trong các dụ ngôn: thoáng nhìn về các phụ nữ trong Tân Ước

03/01/2020
Cái nhìn bao quát về phụ nữ trong các dụ ngôn của Đức Giêsu cho ta thấy có hai mẫu nhân vật nữ giới khác nhau: những người hiện diện ...

Tinh thần thơ ấu

15/10/2018