10 khó khăn và giải pháp giúp đọc Thánh Kinh

Với chút chia sẻ dưới đây, chúng ta thử chỉ ra vài thách đố và tạm đưa ra những giải pháp để mỗi người bước vào hành trình Kinh Thánh ...

Câu chuyện hoà giải giữa Jacob và Esau

12/11/2022
Câu chuyện hoà giải giữa Jacob và Esau mang lại nguồn khởi hứng và niềm tin thành toàn cho mọi nỗ lực hoà giải mà có thể nhiều người chúng ...

Kinh Thánh là bức thư tình dành cho bạn

06/11/2022
Triết gia và thần học gia người Đan Mạch Søren Kierkegaard định nghĩa thật hay về cuốn Kinh Thánh: “Kinh Thánh là thư tình mà Thiên Chúa gởi cho ta.” ...

Những câu hỏi đầu tiên về Kinh Thánh: Kinh Thánh ngày nay

21/08/2022
Trong tương lai liệu có thể thêm những bản văn mới vào Kinh Thánh không? Chắc chắn là không! Dù gồm nhiều sách khác nhau – một thư viện thật ...

Những câu hỏi đầu tiên về Kinh Thánh: Tân Ước

14/08/2022
Ta chỉ biết rằng Đức Giêsu hạ sinh dưới triều vua Hêrôđê Cả (Mt 2, 1-12; Lc 2, 1-20). Nhà vua qua đời năm 750 của kỷ nguyên sáng lập ...

Những câu hỏi đầu tiên về Kinh Thánh: Cựu Ước

08/08/2022
khi tìm hiểu về Kinh Thánh, nhiều người thường đặt ra những vấn đề mà Kinh Thánh đề cập đến. Ađam và Evà có thật không? Địa đàng ở đâu? ...

Những câu hỏi đầu tiên về Kinh Thánh: Tổng quát

01/08/2022
Một vài người cho rằng Kinh Thánh ủng hộ thuyết sáng tạo (créationnisme). Có đúng thế không? Kinh Thánh có nói về sự tận cùng của thế giới? Phải nghĩ gì ...

Nghỉ hè: Nghỉ ngơi như Thiên Chúa

28/06/2022
Trình thuật đầu tiên về tạo dựng (Stk 1,1 - 2,4a) gán một vị trí quan trọng cho việc nghỉ ngơi. Khi xem xét đến trình thuật này cũng như ...

Làm chứng cho những mối phúc & mối họa

21/06/2022
Từ “beatitude” bắt nguồn từ beatus trong tiếng Latinh, dịch từ tiếng Hy Lạp makarioi (μακάριοι), có nghĩa là ban phước, hoặc hạnh phúc, may mắn. Các mối phúc chúng ...

Bữa tiệc ly của Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống

14/04/2022
Để chú giải bản văn (Mt 26,17–29), chắc chắn chúng ta cần đi vào truyền thống lịch sử của ngày lễ Vượt Qua, để qua chú giải về mặt văn ...

Cảm xúc và tình cảm của Chúa Giêsu: Một phân tích theo các sách Tin Mừng Nhất Lãm

12/03/2022
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cố gắng mở ra một cửa sổ về nội tâm của Chúa Giêsu như được truyền cho chúng ta trong các Tin Mừng ...